Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pieniny Przyroda i Człowiek, tom 13

* przyroda nieożywiona Pienin
Birkenmajer K. - Mapy geologiczne pienińskiego pasa skałkowego.
wklejka ryc. 1 po str. 4
wklejka ryc. 3 po str. 6
Worobiec E., Birkenmajer K. - Zapis palinologiczny środowiska plioceńskiego paleojeziora mizerniańskiego i jego okolic w osadach z wiercenia Mizerna-Nowa na Podhalu.

* flora Pienin
Bencatova B., Bencat T., Kontris J. - Horske vrbiny asociacje Salicetum incano-purpureae SILLINGER 1933 v Pieninskom narodnom parku
Bernacki L., Błońska B., Wróbel I. - Dwulistnik muszy Ophrys insectifera L. na siedlisku antropogenicznycm w Pienińskim Parku Narodowym.
Zaleski T., Zarzycki J., Kacprzak A. - Wpływ sposobu koszenia na warunki glebowe i skład florystyczny ciepłolubnej łąki pienińskiej.

* fauna Pienin
Knutelski S., Knutelska E. - Chrząszcze Pienin w zbiorach Pienińskiego Parku Narodowego oraz obecny stan poznania tej fauny (Insecta: Coleoptera).
Słowińska- Krysiak I. - Nowe stanowisko Wiedemannia pieninensis KRYSIAK et NIESIOŁOWSKI, 2004 (Empididae; Clinocerinae) w Pieninach.
Kiskova K. - Prakticka starostlivost' o lokality s vyskytom modracikov z rodu Maculinea v Pieninskom narodnom parku.

* wartości kulturowe Pienin
Kołodziejski K. - Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Trudne początki.
Forczek-Brataniec U., Zając E. - Reklamy w krajobrazie Pienin.

* Natura 2000 w Pieninach
Voncina G. - Natura 2000 w Pienińskim Parku Narodowym.
Saxa A. - Natura 2000 v Slovenskej republike - sucasny stav a problemy.
Muszyńska-Kurnik M. - Turystyka kwalifikowana jako forma turystyki zrównoważonej a obszary Natura 2000

* Pieniński Park Narodowy
Ternenyova V. - Vyvoj spoluprace chranenych uzemi v pol'sko-slovenskych Pieninach so zameranim na dosledky pre dnesny PIENAP.
Karwowski K. - Konferencja naukowa "Natura 2000 - doświadczenia pienińskie", 7-8 listopada 2013 r., Krościenko n.D. - Szczawnica - Spiska Nowa Wieś.