Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Opłaty za zwiedzanie

Pieniński Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp.

Opłaty pobierane są jedynie za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów.

Opłaty obowiązujace do 31 marca 2020 r.:

 • ruiny Zamku Czorsztyn: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Sokolicy: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • szlak wodny w przełomie Dunajca: 5,00 zł - bilet normalny, 2,00 zł - bilet ulgowy **

Opłaty obowiązujace od 1 kwietnia 2020 r.:
(od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się opłaty za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów Pienińskiego PN)

 • ruiny Zamku Czorsztyn: 7,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron 20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 31 października: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron 1 lipca - 31 sierpnia: 8,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Sokolicy 20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 31 października: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Sokolicy 1 lipca - 31 sierpnia: 8,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • szlak wodny w przełomie Dunajca: 5,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy **

* Opłaty pobierane są w okresie od 20.04 do 31.10. Bilet wykupiony na Trzech Koronach  jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie. W okresie 1.11 do 19.04 nie pobiera się opłat.
** Opłata pobierana w okresie od 1.04 do 31.10 w kasach na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych. W okresie 1.11 do 31.03 szlak zamknięty.

Uwaga!
Wykupienie biletu za udostępnianie szlaku wodnego w przełomie Dunajca obowiązuje wszystkich turystów, korzystających z tej formy zwiedzania Parku, w tym uczestników zorganizowanych i indywidualnych spływów kajakowych i pontonowych.
Uczestnicy spływów kajakowych i pontonowych bilety za udostępnianie szlaku wodnego mogą nabyć w kasach biletowych na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych oraz w punkcie informacyjnym na wystawie przyrodniczej w Dyrekcji PPN w Krościenku, ul. Jagiellońska 107b.


Na podstawie zarządzenia dyrektora PPN nr 4/2019, opłat nie pobiera się od:

 • dzieci w wieku do lat 7,
 • osób posiadających zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych,
 • uczniów szkół i studentów odbywającch zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,
 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,
 • pracowników parków narodowych (na wystawie przyrodniczej w Dyrekcji Parku),
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny (na wystawie przyrodniczej w Dyrekcji Parku),
 • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora PPN.

 Grupy osób objętych zniżką:

 • uczniowie szkół i studenci,
 • emeryci i renciści,
 • osoby niepełnosprawne z opiekunem,
 • żołnierze służby czynnej.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny

 


Opłaty pobierane są na podstawie art. 8e ust.1, art.12 ust. 3 i 4 oraz art.15 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55).