Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Opłaty za zwiedzanie

Dyrekcja PPN informuje, że wstęp na teren Parku jest bezpłatny. Cały obszar wraz z częścią słowacką zwiedzać można bez ponoszenia kosztów.
Na podstawie art. 8e ust. 1, art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz 2134) opłaty pobierane są jedynie za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów:

 • ruiny Zamku Czorsztyn: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy
  Nowe ceny biletów na Zamku Czorsztyn obowiązują od 16 kwietnia 2018 r.
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron: 5,00 zł - bilet normalny, 2,50 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Sokolicy: 5,00 zł - bilet normalny, 2,50 zł - bilet ulgowy *
 • szlak wodny w przełomie Dunajca: 4,00 zł - bilet normalny, 2,00 zł - bilet ulgowy **

* Opłaty pobierane są w okresie od 20.04 do 31.10. Bilet wykupiony na Trzech Koronach  jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie. W okresie 1.11 do 19.04 nie pobiera się opłat.
** Opłata pobierana w okresie od 1.04 do 31.10 w kasach na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych. W okresie 1.11 do 31.03 szlak zamknięty.

Uwaga!
Wykupienie biletu za udostępnianie szlaku wodnego w przełomie Dunajca obowiązuje wszystkich turystów, korzystających z tej formy zwiedzania Parku, w tym uczestników zorganizowanych i indywidualnych spływów kajakowych i pontonowych.
Uczestnicy spływów kajakowych i pontonowych bilety za udostępnianie szlaku wodnego mogą nabyć w kasach biletowych na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych oraz w punkcie informacyjnym na wystawie przyrodniczej w Dyrekcji PPN w Krościenku, ul. Jagiellońska 107b.


Na podstawie zarządzenia dyrektora PPN nr 2/2017 z późn. zm.,  opłat nie pobiera się od:

 • dzieci w wieku do lat 7,
 • osób posiadających zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych,
 • uczniów szkół i studentów odbywającch zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,
 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny (na wystawie przyrodniczej w Dyrekcji Parku)

Opłat nie pobiera się od przewodników górskich przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej posiadających upoważnienia dyrektora PPN na galeriach widokowych na szczytach Trzech Koron, Sokolicy, na Zamku Czorsztyn i wystawie przyrodniczej w Dyrekcji Parku.

 Grupy osób objętych 50% zniżką

 • uczniowie szkół i studenci,
 • emeryci i renciści,
 • osoby niepełnosprawne,
 • żołnierze służby czynnej.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny