Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Opłaty za zwiedzanie

Pieniński Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp.

Opłaty pobierane są jedynie za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów.

Opłaty:

obowiązujące w 2024 r. (link do zarządzenia dotyczącego opłat):

 • ruiny Zamku Czorsztyn: 10,00 zł - bilet normalny, 5,00 zł - bilet ulgowy (Bilety do zamku sprzedawane są na bieżąco, kasa nie prowadzi rezerwacji ani przedsprzedaży. PPN nie świadczy usług przewodnickich dla osób zwiedzających zamek.) Brak ważnego dowodu wniesienia opłaty skutkuje koniecznością wykupienia biletu specjalnego w wysokości 3-krotnej wartości biletu należnego.
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 3,00 zł
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 15 listopada: 8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 1 lipca - 31 sierpnia: 10,00 zł - bilet normalny, 5,00 zł - bilet ulgowy *
 • szlak wodny w przełomie Dunajca: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy **

* Opłaty pobierane są w okresie od 20.04 do 15.11. Bilet wykupiony na Trzech Koronach  jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie. Nie uprawnia do wejścia na szczyt bez kolejki. W okresie 16.11 do 19.04 nie pobiera się opłat.
** Opłata pobierana w okresie od 1.04 do 31.10 w kasach na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych. W okresie 1.11 do 31.03 szlak zamknięty.


Uwaga!

 

Wykupienie biletu za udostępnianie szlaku wodnego w przełomie Dunajca obowiązuje wszystkich turystów, korzystających z tej formy zwiedzania Parku, w tym uczestników zorganizowanych i indywidualnych spływów kajakowych i pontonowych.

 


Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom,

 • emerytom i rencistom,

 • osobie niepełnosprawnej oraz opiekunowi z osobą niepełnosprawną,

 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Opłat nie pobiera się od:

 • dzieci w wieku do 7 lat,

 • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych,

 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
  w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,

 • zorganizowanych grup uczniów ze szkół uczestniczących w programie edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego,

 • uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Pieniński Park Narodowy

 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,

 • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.

 


Opłaty pobierane są na podstawie art. 8e ust.1, art.12 ust. 3 i 4 oraz art.15 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).