Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Opłaty za zwiedzanie

Pieniński Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp.

Opłaty pobierane są jedynie za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów.

Opłaty:
obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. (zarządzenie nr 4/2021 obowiązuje do 31.12.2022 r.):

 • ruiny Zamku Czorsztyn: 8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy (Bilety do zamku sprzedawane są na bieżąco, kasa nie prowadzi rezerwacji ani przedsprzedaży. PPN nie świadczy usług przewodnickich dla osób zwiedzających zamek.)
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł

obowiązujące w 2023 r. (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2021 obowiązuje od 1.01.2023 r.):

 • ruiny Zamku Czorsztyn: 10,00 zł - bilet normalny, 5,00 zł - bilet ulgowy (Bilety do zamku sprzedawane są na bieżąco, kasa nie prowadzi rezerwacji ani przedsprzedaży. PPN nie świadczy usług przewodnickich dla osób zwiedzających zamek.)
 • wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 3,00 zł
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 20 kwietnia - 31 maja i 1 września - 15 listopada: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *
 • galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 1 czerwca - 30 września: 8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy *
 • szlak wodny w przełomie Dunajca: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy **

* Opłaty pobierane są w okresie od 20.04 do 15.11. Bilet wykupiony na Trzech Koronach  jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie. W okresie 16.11 do 19.04 nie pobiera się opłat.
** Opłata pobierana w okresie od 1.04 do 31.10 w kasach na przystaniach flisackich w Sromowcach Kątach i Sromowcach Niżnych. W okresie 1.11 do 31.03 szlak zamknięty.


Uwaga!

 

Wykupienie biletu za udostępnianie szlaku wodnego w przełomie Dunajca obowiązuje wszystkich turystów, korzystających z tej formy zwiedzania Parku, w tym uczestników zorganizowanych i indywidualnych spływów kajakowych i pontonowych.

 


Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom,

 • emerytom i rencistom,

 • osobie niepełnosprawnej oraz opiekunowi z osobą niepełnosprawną,

 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Opłat nie pobiera się od:

 • dzieci w wieku do 7 lat,

 • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego na prowadzenie badań naukowych,

 • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
  w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Pienińskiego Parku Narodowego,

 • zorganizowanych grup uczniów ze szkół uczestniczących w programie edukacji środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego,

 • uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Pieniński Park Narodowy

 • mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko n.D., Łapsze Niżne, Szczawnica,

 • przewodników górskich, przeszkolonych w zakresie edukacji ekologicznej, posiadających upoważnienia dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.

 

nr rach. bankowego: 52 1130 1150 0012 1252  6520 0001


Opłaty pobierane są na podstawie art. 8e ust.1, art.12 ust. 3 i 4 oraz art.15 ust.1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098).