Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ochrona gatunków objętych dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią

W dniu 30 września 2010r. Pieniński Park Narodowy zakończył realizację przedsięwzięcia
o nazwie „Ochrona gatunków objętych dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią poprzez wykup gruntów na rzecz Skarbu Państwa”. Podstawowym celem zadania była ochrona wybranych gatunków zwierząt, w tym gatunków chronionych dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł czarny, jarząbek, derkacz) i dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (krasopani hera), poprzez ochronę ich siedlisk. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 225294,00 zł, z czego kwota dofinansowania w formie przekazania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 195 016,02 zł. W ramach umowy dotacji nr 682/2009/Wn50/OP-WK/D Pieniński Park Narodowy wykupił 4,4270 ha gruntów na rzecz Skarbu Państwa.