Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ochrona fauny w Pienińskim Parku Narodowym w roku 2009 - umowa dotacji nr 279/2009/Wn50/OP-WK/D

Wnioskowane przedsięwzięcie miało na celu:
- zachowanie populacji endemicznego podgatunku niepylaka apollo
- ochronę szlaku migracji ropuchy szarej oraz miejsc rozrodu płazów
- ochronę miejsc gniazdowania oraz zbieranie informacji o lęgach rzadkich gatunków ptaków
- ochronę wybranych gatunków ssaków.

Przyczyną podjęcia realizacji w/w celów jest konieczność utrzymania różnorodności biologicznej na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Stanowi to jedno z podstawowych zadań statutowych Parku.

W ramach umowy zrealizowano następujące zadania:
- ochrona populacji niepylaka apollo (prowadzono hodowlę niepylaka apollo oraz odkrzaczono 3,45 ha stanowisk tego motyla).
- ochrona szlaku migracji ropuchy szarej w Sromowcach Kątach.
- monitoring niepylaka mnemozyny, trzmieli, gniewosza plamistego.

Zakupiono następujący sprzęt:
- aparat cyfrowy 4 szt.
- fotopułapka 2 szt.
- lupa binokularna 1 szt.
- obiektyw 63x do mikroskopu Leica DM 100