Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Dostosowanie projektu planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2001-2020 do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego - Umowa Nr 230/2008/Wn50/OP-IN/D z dnia 10 p

Wnioskowane przedsięwzięcie miało na celu:

- dostosowanie opracowanego projektu Planu Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2001-2020 do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego [...] (Dz.U. Nr 94 z 2005 r., poz. 794).

- przeprowadzenie korekty zapisów projektu planu ochrony uwzględniającej zmiany, które zaszły od momentu przygotowania projektu. Zmiany dotyczyć będą przede wszystkim wykonanych zabiegów ochronnych na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PPN oraz zakupu i przejęcia gruntów przez Pieniński Park Narodowy .

- opracowanie aplikacji umożliwiającej łatwy i szybki dostęp do zaleceń planu ochrony, ewidencjonowanie wykonywanych zabiegów ochronnych.

Przyczyną podjęcia realizacji w/w celów jest konieczność utrzymania różnorodności biologicznej na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Stanowi to jedno z podstawowych zadań statutowych Parku.