Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Ochrona wybranych gatunków fauny i flory poprzez wykup gruntów

W dniu 23 listopada 2010r. Pieniński Park Narodowy zakończył realizację przedsięwzięcia
o nazwie „Ochrona wybranych gatunków flory i fauny poprzez wykup gruntów”.  Podstawowym celem przedsięwzięcia była ochrona wybranych gatunków zwierząt, w tym gatunków chronionych dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł czarny, jarząbek, derkacz, gąsiorek)  poprzez ochronę ich siedlisk.

Realizacja wnioskowanego projektu spowoduje:

  • zwiększenie powierzchni gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Parku,
  • zwiększenie areału cennych ekosystemów łąkowych, na których możliwe będzie wprowadzenie zabiegów ochronnych (grunty nieleśne w PPN),
  • zmniejszenie areału gruntów leśnych wykorzystywanych gospodarczo (grunty leśne na terenie Parku).

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 246 271,00 zł, z czego kwota dofinansowania w formie przekazania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 245 148,88 zł. W ramach umowy dotacji nr 317/2010/Wn-06/OP-WK/D Pieniński Park Narodowy wykupił 5,2677 ha gruntów na rzecz Skarbu Państwa.