Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

"Utrwalanie efektów ekologicznych z zakresu ochrony fauny w Pienińskim Parku Narodowym" - umowa dotacji nr 146/2013/Wn-06/OP-WK-EF/D

         W latach 2013-2014 Pieniński Park Narodowy ze środków NFOŚiGW i środków własnych realizował zadania „Utrwalanie efektów ekologicznych z zakresu ochrony fauny w Pienińskim Parku Narodowym” – umowa dotacji nr 146/2013/Wn-06/OP-WK-EF/D. Dofinansowanie obejmowało działania skupiające się na ochronie (odkrzaczaniu) stanowisk niepylaka apollo na powierzchni około 7 ha oraz ochronie szlaku migracji i miejsc rozrodu płazów. W ramach projektu zrealizowano również monitoring stanu populacji wybranych rzadkich gatunków zwierząt: niepylak apollo Parnassius apollo, niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne, pszczolinka błękitna Andrena agilissima, murarka pszczolinkowata Osmia andrenoides (Anthocopa andrenoides), murarka ośmiałówka Osmia cerinthidis, derkacz Crex crex, orlik krzykliwy Aquila pomarina, sokół wędrowny Falco peregrinus.
          Ze środków przeznaczonych na realizację zadania zakupiono lornetkę Swarovski 10x25 oraz GPS Garmin Montana 600. Przyczyną podjęcia działań jest konieczność utrzymania różnorodności biologicznej na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, a wykonane prace są kontynuacją działań realizowanych w PPN od wielu lat.

         Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 78 113 zł w tym ze środków NFOŚiGW uzyskano dofinansowanie w kwocie 56 369 zł.