Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

zadanie 3

Prace przy utrzymaniu szlaków turystycznych na terenie PPN, sprzątanie szlaków.

Termin: 20 czerwca - 16 października, turnusy 2 tygodniowe, za wyjątkiem jednotygodniowego turnusu 1-8 sierpnia.

 

Terminy turnusów:

19 czerwca - 3 lipca

4 - 17 lipca

18 – 31 lipca

1 sierpnia – 8 sierpnia

9 sierpnia - 21 sierpnia (może być konieczna praca w dniu 15 sierpnia)

22 sierpnia – 4 września

5 września – 2 października

3 października - 16 października

 

Miejsce pracy: 
szlaki na terenie całego Parku (w zależności od potrzeb)

 

Zadania główne: 

Transport ręczny materiałów budowlanych (żerdzie, kamienie, piasek, cement, woda) w górskim terenie, tłuczenie kamienia na nawierzchnię szlaków, korowanie żerdzi, pomoc przy załadunku materiałów.

Zadania dodatkowe:

prace przy utrzymaniu szlaków – sprzątanie szlaków (zbieranie śmieci), czyszczenie rowków odpływowych na szlakach, sprzątanie brzegu Dunajca, odnawianie oznakowania szlaków, ankietowanie zwiedzających PPN, prace biurowe.

Podczas turnusu 9-21 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 15 sierpnia.

 

Zakwaterowanie:
pokój gościnny przy dyrekcji PPN w Krościenku n/D.

 

Czas pracy: 
około 7 godzin dziennie, między 7.00 – 15.00, w razie potrzeby także w weekend i dni świąteczne (
wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu)

 

Wymagania:
dobra kondycja fizyczna (przenoszenie ciężkich przedmiotów) i orientacja w terenie, umiejętność posługiwania się narzędziami używanymi do prac remontowych, samodzielność, niezbędne wysokie buty na grubej podeszwie zabezpieczające staw skokowy.

 

Uwaga! 
Praca fizyczna w trudnym terenie górskim. Codzienny harmonogram prac jest uzgadniany każdego dnia rano, w zależności od pogody i aktualnych potrzeb.