Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

zadanie 3

Prace przy utrzymaniu szlaków turystycznych na terenie PPN, sprzątanie szlaków.

Termin: 21 czerwca - 10 października, turnusy 2 tygodniowe

 

Terminy turnusów:

21 czerwca - 4 lipca

5 - 18 lipca

19 lipca – 1 sierpnia

2 – 16 sierpnia (może być konieczna praca w dniu 15 sierpnia)

16 - 29 sierpnia

30 sierpnia – 12 września

13 - 26 września

27 września - 10 października

 

Miejsce pracy: 
szlaki na terenie całego Parku (w zależności od potrzeb)

Zadania główne: 

Transport ręczny materiałów budowlanych (żerdzie, kamienie, piasek, cement, woda) w górskim terenie, tłuczenie kamienia na nawierzchnię szlaków, korowanie żerdzi, pomoc przy załadunku materiałów.

Zadania dodatkowe:

prace przy utrzymaniu szlaków – sprzątanie szlaków (zbieranie śmieci), czyszczenie rowków odpływowych na szlakach, odnawianie oznakowania szlaków, ankietowanie zwiedzających PPN, prace biurowe.

Podczas turnusu 2-16 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 15 sierpnia.

 

Zakwaterowanie:
pokój gościnny przy dyrekcji PPN w Krościenku n/D.

 

Czas pracy: 
około 7 godzin dziennie, między 7.00 – 15.00, w razie potrzeby także w weekend i dni świąteczne (
wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu)

 

Wymagania:
dobra kondycja fizyczna (przenoszenie ciężkich przedmiotów) i orientacja w terenie, umiejętność posługiwania się narzędziami używanymi do prac remontowych, samodzielność, niezbędne wysokie buty na grubej podeszwie zabezpieczające staw skokowy.

 

Uwaga! 
Praca fizyczna w trudnym terenie górskim. Codzienny harmonogram prac jest uzgadniany każdego dnia rano, w zależności od pogody i aktualnych potrzeb.