Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

zadanie 1

Sprzątanie szlaków turystycznych, pomoc w obsłudze zwiedzających na Trzech Koronach, Sokolicy, Przełęczy Szopka oraz w pawilonach wystawowych PPN,  „Patrole” na Drodze Pienińskiej.

Termin: 25 kwietnia – 16 października. Organizujemy turnusy 2 lub 4 tygodniowe, za wyjątkiem jednotygodniowego turnusu 1- 8 sierpnia.

 

Terminy turnusów: 

25 kwietnia – 8 maja (praca w dniach 1 i 3 maja)

9 maja - 22 maja

23 maja - 5 czerwca

6 czerwca - 19 czerwca

19 czerwca - 3 lipca

4 lipca - 17 lipca

18 lipca – 31 lipca

1 sierpnia – 8 sierpnia

9 sierpnia – 21 sierpnia (może być konieczna praca w dniu 15 sierpnia)

22 sierpnia - 4 września

5 września - 18 września

19 września - 2 października

3 października – 16 października

 

Miejsce pracy: 
szlaki turystyczne, galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy, przełęcz Szopka, pawilony wystawowe PPN

Czynności: 
sprzątanie szlaków, pomoc przy regulacji ruchu turystycznego i pilnowanie porządku na szczytach, krótkie prelekcje na temat Pienin, omówienie panoramy widokowej, udzielanie informacji zwiedzającym, ankietowanie zwiedzających PPN, w czasie deszczowej pogody pomoc w obsłudze zwiedzających pawilony
wystawowe i prace w biurze, pielęgnacja ogródka roślin pienińskich, prace porządkowe wokół dyrekcji PPN.

Podczas turnusu 9-21 sierpnia wolontariusze mogą być zaangażowani w monitoring natężenia ruchu samochodowego na terenie Parku, prowadzony w dniu 15 sierpnia.

Zakwaterowanie: pawilon wystawowy PPN w Szczawnicy, ul. Zyblikiewicza 1 (Droga Pienińska) lub pokoje gościnne w Krościenku n/D przy dyrekcji PPN.

Czas i rodzaj pracy: 
około 7 godzin dziennie, w godzinach wzmożonego ruchu turystycznego między 8.00 - 15.00, ze względu na duży ruch turystyczny w soboty i niedziele, praca konieczna także w weekendy i dni świąteczne 
(wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu).

Wymagania: 
wykształcenie wyższe lub średnie, odporność na stres, dobra kondycja fizyczna, komunikatywność, asertywność, samodzielność, mile widziana znajomość języków obcych i uprawnienia przewodnickie.

Uwaga! 
Wolontariusze wykonujący w/w zadanie będą zobowiązani zapoznać się wcześniej z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez PPN oraz informacjami ze strony internetowej 
www.pieninypn.pl. Zostaną także zapoznani z tematem prelekcji podczas odpowiedniego szkolenia.
W przypadku deszczowej pogody przewidziana jest pomoc w obsłudze zwiedzających pawilony wystawowe PPN (informacja turystyczna, krótkie prelek
cje i prace w biurze)