Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Informacja dotycząca lotów dronamiCzwartek, 25 maja 2017

Nad Pienińskim Parkiem Narodowym nie wolno wykonywać lotów dronami i innymi modelami latającymi!

  • Drony postrzegane są przez ptaki jako zagrożenie lub konkurencja. W okresie lęgowym spłoszone mogą nie dostarczać regularnie pokarmu pisklętom, a w skrajnych przypadkach porzucą lęgi i opuszczą rewir.

  • Pieniński PN jest jednym z najmniejszych parków narodowych w Polsce, równocześnie jednym z najbardziej popularnych i najczęściej odwiedzanych. Na teren PPN corocznie wchodzi ponad 750.000 turystów. Zainteresowanie różnymi formami wykorzystania terenu parku, nie zawsze zgodnymi z celami parku narodowego (dotyczy to również lotów dronami) jest tak duże, że nie ma możliwości, aby przy równym traktowaniu wszystkich zainteresowanych dopuścić taką formę udostępniania bez szkody dla przyrody Parku oraz bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających.

  • Poza terenem Pienińskiego PN, strefa o ograniczonym ruchu lotniczym R15 obejmuje także zamek w Niedzicy oraz część zbiornika czorsztyńskiego. Na podstawie zawartego w dniu 3 marca 2017 r. porozumienia z zarządcami w/w miejsc, którzy nie wyrazili zgody na loty dronem w okolicach swoich obiektów, dyrektor PPN nie udziela zezwolenia na lot dronem w strefie R15.

Podstawa prawna:

Lotów nad parkami narodowymi i rezerwatami zakazuje ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze (Dz.U. 2017 poz. 959):

Art. 124.

  1. Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych* podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego w trybie art. 122.

  2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do lotów patrolowych i interwencyjnych, wykonywanych na zlecenie zarządzających parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, administracji morskiej oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem.

Art. 209q.

Kto wykonuje loty statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych lub rezerwatami przyrody poniżej wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

 

Zakaz ujęty jest również w regulaminie dla turystów zwiedzających Pieniński Park Narodowy (punkt 13 regulaminu).

 

*Informacja o granicach oraz wysokościach względnych strefy R15, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

ZAŁĄCZNIKI