Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Szkolenie dla przewodników 2023 - ZAPISY - komunikat 2Czwartek, 02 marca 2023

Komunikat 2

 

Szkolenie dla przewodników górskich pt.

Gdzie jest „rezerwat ścisły”? - formy ochrony przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym.

 

szkolenie jednodniowe, bezpłatne

 

Terminy szkoleń do wyboru (z powodów organizacyjnych liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń):

UWAGA! Brak wolnych miejsc na szkolenie w 2023 r.

data

dzień tygodnia

liczba wolnych miejsc (aktualizacja codziennie)

15.04

(sobota)

brak wolnych miejsc

16.04

(niedziela)

brak wolnych miejsc

17.04

(poniedziałek)

brak wolnych miejsc

21.04

(piątek)

brak wolnych miejsc

22.04

(sobota)

brak wolnych miejsc

23.04

(niedziela)

brak wolnych miejsc

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres uz@pieninypn.pl do 2 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie musi zawierać:

1. imiona i nazwiska zgłoszonych przewodników

2. nazwę koła przewodnickiego (nie dotyczy niezrzeszonych)

3. informację o wybranym terminie szkolenia

 

W planie szkolenia:

Szkolenie będzie dotyczyło form ochrony przyrody w Pienińskim Pasie Skałkowym: rezerwatów, parku krajobrazowego, obszarów Natura2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych. Poruszane będą informacje na temat lokalizacji obszarów i obiektów, historii, przedmiotów ochrony i sposobów zarządzania tymi formami.

 

Rozpoczęcie szkolenia 9:00

  • Część stacjonarna w Dyrekcji Pienińskiego PN - około 2 godziny
  • Część terenowa w otoczeniu rezerwatu przyrody Biała Woda (Przejazd autobusem z Krościenka nad Dunajcem do Jaworek zapewnia Pieniński PN)
  • Test w Dyrekcji Pienińskiego PN*

Przewidywane zakończenie szkolenia 15:00

 

*Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu (testu) uprawnia do otrzymania upoważnienia Dyrektora Pienińskiego PN ważnego do końca maja 2024 r. do bezpłatnego zwiedzania Zamku Czorsztyn, wystawy przyrodniczej w Dyrekcji PPN oraz galerii widokowych Trzech Koron i Sokolicy.

 

UWAGA!

Do pisania testu zostaną dopuszczone jedynie osoby posiadające przy sobie identyfikator przewodnika górskiego. Testy, w których nie będzie uzupełnione pole do wpisania numeru identyfikatora, nie zostaną sprawdzone (nie będzie wydane upoważnienie).

 

Po odbyciu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu upoważnienia będzie można odbierać w punkcie informacyjnym na wystawie Pienińskiego PN. Istnieje możliwość przesłania upoważnień na wskazany adres. Uczestnicy zainteresowani takim rozwiązaniem powinni dostarczyć w dniu szkolenia zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem.