Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Szkolenia dla przewodników górskich - ZAPISY - KOMUNIKAT 2Czwartek, 05 marca 2020

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) szkolenia dla przewodników mogą zostać odwołane.

Informacja o ewentualnym odwołaniu szkoleń zostanie podana z minimalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Jeżeli szkolenia zostaną odwołane upoważnienia wydane w 2019 r. będą miały przedłużoną ważność do 31 maja 2021 r.

 

 

Komunikat 2

 

Szkolenie dla przewodników górskich pt.

Łąki - różnorodność, zagrożenia i ochrona

 

szkolenie jednodniowe, bezpłatne

 

Terminy szkoleń do wyboru (z powodów organizacyjnych liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń):

data

dzień tygodnia

liczba wolnych miejsc (aktualizacja w dniach roboczych)

18.04

(sobota)

14

19.04

(niedziela)

12

20.04

(poniedziałek)

31

24.04

(piątek)

36

25.04

(sobota)

5

26.04

(niedziela)

brak wolnych miejsc

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres uz@pieninypn.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

1. imiona i nazwiska zgłoszonych przewodników

2. nazwę koła przewodnickiego (nie dotyczy niezrzeszonych)

3. informację o wybranym terminie szkolenia

Zapisy trwają do 5 kwietnia.

 

Prowadzący:
dr hab. inż. Jan Bodziarczyk prof. UR
dr hab. inż. Jan Zarzycki prof. UR

W planie szkolenia:

 

Rozpoczęcie szkolenia 9:00

  • Część stacjonarna w Dyrekcji Pienińskiego PN - około 1 godziny

  • Część terenowa na trasie: Dyrekcja Pienińskiego PN – granica Parku (Toporzysko) – Stolarzówka – Wyrobek – Szopka – Trzy Korony

    Podczas wyjścia terenowego poruszona będzie tematyka zróżnicowania siedlisk nieleśnych, zagadnień związanych z zagrożeniem sukcesją leśną, użytkowaniem jako warunkiem zachowania łąk.

  • Test*

Przewidywane zakończenie szkolenia 15:00

 

*Szkolenie zakończy się sprawdzianem wiadomości. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu (testu) uprawnia do otrzymania upoważnienia Dyrektora Pienińskiego PN ważnego do końca maja 2021 r. do bezpłatnego zwiedzania Zamku Czorsztyn, wystawy przyrodniczej w Dyrekcji PPN oraz galerii widokowych Trzech Koron i Sokolicy.

 

UWAGA!

Do pisania testu zostaną dopuszczone jedynie osoby posiadające przy sobie identyfikator przewodnika górskiego. Testy, w których nie będzie uzupełnione pole do wpisania numeru identyfikatora, nie zostaną sprawdzone (nie będzie wydane upoważnienie).

 

Po odbyciu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu upoważnienia będzie można odbierać w punkcie informacyjnym na wystawie Pienińskiego PN. Istnieje możliwość przesłania upoważnień na wskazany adres. Uczestnicy zainteresowani takim rozwiązaniem powinni dostarczyć w dniu szkolenia zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem.