Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Informacja dla właścicieli psówŚroda, 25 czerwca 2014

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w Pienińskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.10));

W PPN nie ma miejsc wyznaczonych w planie ochrony, do których można wprowadzać psy.

Zakaz wprowadzania psów ujęty jest również w punkcie 14 regulaminu dla turystów dostępnym na stronie internetowej parku.

Uzasadnienie zakazu istotne dla ochrony przyrody w PPN:

- Wprowadzanie psa do Parku może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie naturalnych układów ekologicznych, z uwagi na możliwość przenoszenia poprzez pozostawiane odchody pasożytów i bakterii groźnych dla populacji zwierząt dziko żyjących na obszarach chronionych,
- Istnieje duże zagrożenie płoszenia dzikich zwierząt przez psa,
- Pies może powodować hałas (szczekanie, ujadanie, wycie) mający szczególnie negatywny wpływ na populacje dzikich zwierząt w okresie związanym z rozrodem i wyprowadzaniem młodych,
- Pies wydziela substancje zapachowe mogące zaburzać naturalny rytm aktywności (czasowo i przestrzennie) u gatunków zwierząt terytorialnych,
- Duża liczba zwiedzających (blisko 800 tys. turystów rocznie) przekłada się na wzrost liczby osób wchodzących do parku z psem. Brak zakazu wprowadzania psów może negatywnie wpływać na funkcjonowanie przyrody parku oraz na komfort zwiedzania i bezpieczeństwo turystów.

PPN informuje, że nie jest jedynym parkiem narodowym, do którego nie można wprowadzać psów. Zakaz taki obowiązuje w wielu parkach na świecie, np w Szwajcarii, Nowej Zelandii, USA, Australii.