Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Park Narodowy ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony ekosystemów nieleśnychŚroda, 16 maja 2018

Pieniński Park Narodowy

ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony ekosystemów nieleśnych

 

 

Termin zatrudnienia: czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na okres około roku

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bazy danych gatunków roślin i grzybów;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowo-finansowym oraz realizacją zabiegów ochronnych prowadzonych dla gatunków specjalnego zainteresowania (rośliny i grzyby), sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 • monitoring skuteczności prowadzonych zabiegów w oparciu o wyznaczone powierzchnie monitoringowe, w tym monitoring stanu gatunków Natura 2000;
 • obserwacje naturalnych procesów przyrodniczych w populacjach i ich siedliskach;
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowo-finansowym oraz realizacją zabiegów ochronnych w ekosystemach nieleśnych (łąki, murawy, pastwiska, młaki), sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 • monitoring skuteczności prowadzonych zabiegów w oparciu o stałe powierzchnie monitoringowe, w tym monitoring siedlisk Natura 2000;
 • obserwacje naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemach nieleśnych, w tym monitoring siedlisk Natura 2000;
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem dopłat i realizacją zobowiązań rolnośrodowiskowych w gospodarce rolnej (łąki);
 • pozyskiwanie środków z dostępnych funduszy zewnętrznych.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, przyrodnicze,

 

Dodatkowo punktowane będzie:

 • doświadczenie w prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych lub monitoringowych związanych z charakterem pracy, w tym kwalifikacje eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnego,
 • znajomość flory karpackiej,
 • znajomość zasad klasyfikacji fitosocjologicznej,
 • umiejętność posługiwania się programami pakietu Microsoft Office oraz obsługującymi GIS,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • znajomość języków obcych,
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci Natura 2000.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z listem motywacyjnym, opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Pieniński Park Narodowy daje możliwość wynajęcia mieszkania służbowego na czas zatrudnienia na zastępstwo.

 

 

Oferty można składać w sekretariacie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku n/D ul. Jagiellońska 107 b, w godz. od 8.00 do 16.00 lub przesłać na adres e-mail: biuro@pieninypn.pl w terminie do 30 maja 2018 roku do godz.12.00.