Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Monografie pienińskie, tom 2

Zarzycki K. - Pieniny w okresie zmian.
Jaguś A., Rzętała M., - Zbiornik Czorsztyński i Sromowiecki - położenie , charakterystyka, nazwy
Bajorek L., Zielińska T. – Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA – powstanie zbiorników i działalność spółki

* zmiany przyrody nieożywionej
Soja R. – Wpływ zbiorników na przyrodę nieożywioną Pienin
Birkenmajer K. – Utracone i ocalone zabytki przyrody nieożywionej w rejonie zbiorników wodnych Czorsztyn-Sromowce
Pachuta A., Barlik M., Olszak T., Próchniewicz D., Szpunar. R., Walo J. – Badania geodynamiczne w Pieninach przed i po zbudowaniu zbiorników wodnych w rejonie Czorsztyna
Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T. – Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnej strefy brzegowej zbiornika Czorsztyn-Niedzica w trakcie jego eksploatacji
Humnicki W. – Zmiany warunków hydrogeologicznych wokół zbiorników zaporowych w Pieninach
Soja R. – Hydrologiczne zmiany w Pieninanch
Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G. – Porównanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód Zbiornika Czorsztyńskiego w latach 1988 i 2005
Miczyński J., Zuśka Z., Jabłońska-Korta U., Jurkiewicz T. – Próba oceny zmiany klimatu lokalnego w wyniku oddziaływania zbiornika wodnego na przykładzie występowania mgieł w Czorsztynie

* zmiany flory
Wróbel I., Zarzycki K. – Oddziaływanie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne na florę i roślinność Pienin
Czerwik-Marcinkowska J., Mrozińska T. – Kierunki i dynamika zmian składu gatunkowego glonów pro- i eukariotycznych w zbiornikach zaporowych Pienin i w Dunajcu w latach 1997-2008
Stebel A. – Wpływ zbiorników zaporowych na Dunajcu w Pieninach na florę mchów tego regionu

* zmiany fauny
Knutelski S. – Przemiany fauny rejonu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne od stanu przed ich powstaniem do czasu napełnienia wodą oraz ocena przyczyn tego zjawiska
Adamski P., Kosior A., Witkowski Z. – Zmiany fauny owadów zapylających w otoczeniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne
Nowacki J. – Zmiany w faunie sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) naskalnych, kserotermicznych ekosystemów w Pieninach ze szczególnym uwzględnieniem efektu oddziaływania zbiorników wodnych Czorsztyńskiego i Sromowieckiego
Knutelski S., Witkowski Z., Kieruzel K., Simon R. – Zmiany fauny ryjkowców w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne w latach 1992-1997 (Coleoptera: Curculionoidea)
Augustyn L. – Wpływ hydroelektrowni w Czorsztynie-Niedzicy i Sromowcach Wyżnych na ichtiofaunę Dunajca w Pieninach
Cierlik G., Kozik B. – Zmiany ornitofauny w rejonie zbiorników zaporowych w Pienianch
Kiskova K. Zimne scitanie vodneho vtactva v Pieninach na rieke Dunajec pod vodnym dielom Czorsztyn-Niedzica a Sromowce Wyżne v rokoch 2003-2010

* zmiany krajobrazu
Forczek-Brataniec U. Zmiany w krajobrazie wokół zbiorników wodnych w Pienianch
Jancura P., Kul’anda M., Slamova M., Cihlarova R. – Zmena charakteristickych crt krajiny vo vzt”ahu k zaniku historickych krajinnych struktur v Pieninach

* bibliografia
Karwowski K. – Bibliografia zapory czorsztyńskiej w Pienianch