Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Monografie pienińskie, tom 1

Flora i fauna Pienin - pod redakcją Józefa Razowskiego

Razowski J. - Wstęp
Razowski J - Charakterystyka flory i fauny Pienin

Flora
Mrozińska T. - Sinice (Cyanophyta) i glony (Algae)
Drozdowicz A. - Śluzowce (Nyxomycetes)
Kućmierz J. - Mikroskopowe grzyby pasorzyrnicze roślin
Gumińska B. - Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes)
Kiszka J. - Porosty (Lichenes)
Karczmarz K. - Mszaki (Bryophyta)
Zarzycki K. - Paprotniki i rośliny kwiatowe (rośliny naczyniowe)

Fauna
Grabda-Kazubska B. - Robaki pasożytnicze (Platyhelminthes, Nemathelminthes i Aconthocephala)
Stworzewicz E. - Mięczaki (Mollusca)
Kasprzak K. - Skąposzczety (Oligochaeta)
Jażdżewska T. - Pijawki (Hirudinea)
Razowski J. - Niesporczaki (Tardigrada)
Sywula T., Jędryczkowski W.B. - Skorupiaki (Crustacea)
Razowski J - Pająki (Araneae)
Błaszczak Cz., Niedbała W., Olszanowski Z., Skorupski M. - Roztocze (Acari)
Razaowski J. - Kosarze (Opiliones)
Jędryczkowski W.B. - Zaleszczotki (Pseudoscorpionidea)
Wytwer J. - Wije (Myriapoda)
Szeptycki A. - Owady bezskrzydłe (Apterygota)
Kłonowska-Olejnik M. - Jętki (Ephemeroptera)
Milewczyk S. - Ważki (Odonata)
Fiałkowski W. - Widelnice (Plecoptera)
Liana A. - Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera)
Haitlinger R. - Wszy (Anoplura)
Dobosz R. - Siatkoskrzydłe (Neuropteroidea)
Chudzicka E., Stroiński A. - Piewiki (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
Koteja J. - Czerwce (Hemiptera: Sternorryncha: Coccinea)
Mielewczyk S. - Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica et semiaquatica)
Pawłowski J. - Chrząszcze (Coleoptera)
Dylewska M., Celary w. - Błonkówki (Hymenoptera)
Szczęsny B - Chruściki (Trichoptera)
Razowski J. - Motyle (Lepidoptera)
Palaczyk A., Klasa A. - Muchówki (Diptera)
Starmach J. - Ryby (Pisces)
Szynkdar Z., Rybacji M. - Płazy (Amphibia) i gady (Reptilia)
Bocheński Z. - Ptaki (Aves)
Wołoszyn B.W., Gałosz W. - Ssaki (Mammalia)

Bibliografia
Karwowski K. - Bibliografia flory i fauny pienin