Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pieniny Przyroda i Człowiek, tom 9

Denisiuk Z. - Dr Jerzy Dziewolski - niestrudzony badacz przyrody parków narodowych
Karwowski K. - Pienińska bibliografia dra inż. Jerzego Dziewolskiego

* przyroda nieożywiona i gleby Pienin
Birkenmajer K. - Przełom Dunajca w Pieninach - fenomen geologiczny
Humnicki W. - Badania izotopowe źródeł pienińskich
Humnicki W. - Reżim źródeł pienińskich w świetle obserwacji limnimetrycznych
Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł. Rozwój i kierunek przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego
Kacprzak A., Żyła M. - Mikromorfologia pararędzin brunatnych wytworzonych z pokryw stokowych w Pieninach
Kacprzak A., Zaleski T., Zarzycki J. - Wpływ sposobu koszenia na roślinnosć łąk oraz właściwości fizyczne gleby - eksperyment terenowy

* flora Pienin
Biernacki L., Błońska A. - występowanie storczykowatych (Orchidaceae) w otoczeniu południowego odcinka drogi Krośnica-Niedzica w Pienińskim Parku Narodowym
Urbaniak L., Androsiuk P., Ślósarz M., Voncina G. - Zróżnicowanie populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Pieninach Właściwych na podstawie cech morfologicznych igieł
Muranyi R., Wróbel I. - Rola narodowego banku nasion w ochronie zagrożonych gatunków roślin Pienińskiego Parku Narodowego
Zarzycki J. - dynamika roślinności na wybranych polanach Pienińskiego Parku Narodowego w końcu XX wieku
Kozik J. - Strangospora ochrophora (Nyl.) A>A. Anderson (Acarosporaceae) - nowy gatunek w Pieninach
Wróbel I. - Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina (L.) Soo - wiosenna ozdoba pienińskich łąk

* fauna Pienin
Krysiak I. Nowe dla nauki gatunki wodnych Empididae (Diptera, Empididae: Clinocerinae) wykazane z Pienin
Nowicki P., Witek M., Karwowski K., Woyciechowski M. - Myrmekofilne motyle z rodzaju Maculinea (Lycaenidae, Lepidoptera) w Pienińskim Parku Narodowym i jego otoczeniu
Augustyn L., Bartel R., Epler P., Jelonek M., Witkowski A. - Ichtiofauna Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym
Bonczar Z., Kozik B. - Podsumowanie programu restytucji sokoła wędrownego Falco peregrinus w Pieninach
Kozik B. - Liczebność i rozmieszczenie derkacza Crex crex w Pieninach - wstępne wyniki inwentaryzacji

* krajobraz i zagospodarowanie Pienin
Jancura P., Bohalova I., Surovcova S. Cinnost' cloveka a krajina Pienin
Jaguś A., Kulpa R., Rzętała M. - Zmiany użytkowania terenu i wód powierzchniowych w Pieninach

* wartości kulturowe Pienin
Kołodziejski S., Siwek A. - Dziedzictwo kulturowe Pienin polskich
Stewik M., Timkova M., Pavelcikova M. - Zamagurie - historia znama i menej znama
Żmidziński J - Literackie szlaki Pienin. Przewodnik
Stępień P., Karczmarczyk S. - Badania konserwatorskie Zamku Pieniny i koncepcja jego zabezpieczenia

* kronika wydarzeń
Karwowski K. - VI Konferencja "Badania naukowe w Pieninach 2005"