Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Pieniny Przyroda i Człowiek, tom 6

Antonietti A. - Rada Europy na rzecz ochrony środowiska.
Szczocarz A. - Historia współpracy słowackiego i polskiego parku narodowego w Pieninach.
Kuchnicka E. - Wtórna sukcesja roślin drzewiastych na wybranych polanach W Pienińskim Parku Narodowym.
Smoroń S., Kopeć S. - Zmiany składu florystycznego łąk w Małych Pieninach wywołane nawożeniem mineralnym.
Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Węgiel A., Węgiel J., Węgiel W. - Materiały do hiropterofauny Pienin - letnie stanowiska nietoperzy.
Rybacki M. - Stan fauny płazów i gadów Pienińskiego Parku Narodowego oraz terenu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne przed ich napełnieniem.
Rossa R., Socha G. - Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Pienińskiego Parku Narodowego.
Skorupski M., Gwiazdowicz D. J. - Roztocze (Acari, Mesostigmata) nowe dla nauki i fauny Polski wykazane z Pienin od roku 1990.
Sanecki J., Dumnicka E., Starmach J. - Charakterystyka podstawowych elementów biocenoz Dunajca i jego dopływów w rejonie nowopowstałych zbiorników zaporowych.
Misztal A. - Produkcyjne wykorzystanie wody przez uprawy rolnicze w rejonie Małych Pienin.
Twardy S. - Wpływ obornika składowanego na łące na jakosc wód powierzchniowych spływających po stoku.
Fiedler-Krukowicz H., Łaniewski-Wołłk J. - Przepływ Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym w warunkach normalnej i powodziowej eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne.
Magiera T., Podatność magnetyczna gleb Pienińskiego Parku Narodowego jako efekt antropogenicznych zanieczyszczeń atmosfery.
Miczyński J., Wojkowski J., Jurkiewicz T. - Kwasowość opadów atmosferycznych w Pienińskim Parku Narodowym w latach 1994-1996.
Miczyński J., Kozak J., Jy\urkiewicz T. - Przstrzenny rozdział stężeń dwutlenku siarki i azotu w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego.
Miczyński J., Zawora T., Kozak J., Jurkiewicz T. - Mikroklimat Zamku Czorsztyn.
Zioło K. - Naturalne tło promieniowania gamma w Pieninach w latach 1994-1997.
Kukulak J. - Udział tektoniki w pogrzebaniu Pienińskiego Pasa Skałkowego w rejonie Starego Bystrego - Miętustwa.
Sochacka D. - Mapy katastralne osad pienińskich.
Litwin U. - Zagroda jako elementarny składnik osady pienińskiej i jej związek z rozłogiem.
Litwin U. - Ukształtowanie osad na tle krajobrazu Pienin.
Sochacka D., Morzyniec W. - Regionalizm w zabudowie osad pienińskich.
Sochacka D., Przegon W. - Rolniczy aspekt przemian krajobrazu Pienin na przykładzie miejscowości Krościenko n/D.
Forczek-Brataniec U. - Droga widokowa Krośnica - Sromowce Kąty przecinająca teren Pienińskiego Parku Narodowego.
Karwowski K. - Sesja naukowa "Badania naukowe w Pieninach '97"