Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Przewodnictwo górskie

Uwaga opiekunowie wycieczek szkolnych!

Zwiedzanie Parku może odbywać się tylko w porze dziennej, to jest od godziny przed wschodem do godziny po zachodzie słońca, wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych. Zatrzymywanie się i odpoczynek powinny odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych. Wychodzenie za barierki ochronne w miejscach eksponowanych jest bezwzględnie zabronione.

Wycieczki szkolne i grupy zorganizowane mają obowiązek zwiedzać Park wyłącznie pod opieką uprawnionych przewodników górskich.

art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133, poz 884 z późniejszymi zmianami):
Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

art. 21
1. Zadania przewodników turystycznych wykonują:
    1) przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich;
    2) przewodnicy miejscy dla poszczególnych miast;
    3) przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, powiatów, gmin, a także regionów oraz tras turystycznych.
1a. Wykonywanie zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego wymaga posiadania uprawnień określonych ustawą.
1b. Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, która:
    1) ukończyła 18 lat;
    2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
    3) posiada wykształcenie średnie;
    4) odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U. 2014, poz. 868) prawo do prowadzenia wycieczek po Pieninach mają wyłącznie uprawnieni przewodnicy beskidzcy oraz przewodnicy tatrzańscy.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Art. 60 § 4. Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Pieniński Park Narodowy nie prowadzi działalności przewodnickiej.

Odpłatne usługi przewodnickie świadczą niektórzy pracownicy PPN, posiadający uprawnienia przewodnickie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Teresa Ciesielka - mgr biologii, przewodnik beskidzki;
zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, warsztaty, konferencje, szkolenia
tel: 502 216 079,  teresaciesielka@interia.pl

Michał Dudek - przewodnik beskidzki
tel. 660 732 074, emdudek@interia.eu

Marek Majerczak - mgr sztuki, przewodnik beskidzki;
tel: 609 730 171, zdobna@op.pl

Anna Połtowicz - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki;
tel: 694 989 703, ania_poltowicz@wp.pl

Marcin Broźny - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki, ratownik GOPR
tel: 501 355 713, jm.brozni@op.pl

Ewelina Zając - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki
uprawnienia do oprowadzania grup w j. angielskim (Certificate in Advanced English)
tel; 691 500 922, ewelinazajac@onet.eu

Małgorzata Braun - mgr ochrony środowiska, przewodnik beskidzki,
tel: 509 532 487, gobra@o2.pl

Stanisław Złydaszyk - mgr inż. leśnictwa, przewodnik beskidzki
tel: 506 060 482, staszekzly@interia.pl


Pieniński Park Narodowy corocznie organizuje szkolenia rozszerzające wiedzę przewodników o Pieninach.

Uczestniczący w zajęciach przewodnicy tatrzańscy i beskidzcy posiadający uprawnienia do prowadzenia wycieczek po Pieninach otrzymują upoważnienia Dyrektora PPN do bezpłatnego wstępu w miejscach pobierania opłat przez PPN i Nadleśnictwo Krościenko.

Upoważnienia ważne do 30 kwietnia 2018 r. posiadają przewodnicy z kół:

 1. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Bielsku Białej - 10 osób
 2. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Bielsku Białej - 5 osób
 3. Akademickie Koło Przewodników Górskich Bielsko Biała - 2 osoby
 4. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK W Bochni - 3 osoby
 5. Koło Przewodników Beskidzkich w Brzegu Dolnym - 1 osoba
 6. Koło Przewodników Beskidzkich w Chorzowie - 1 osoba
 7. Koło przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek w Chrzanowie - 1 osoba
 8. Koło Przewodników Beskidzkich w Jaworznie - 1 osoba
 9. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach - 4 osoby
 10. Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich w Krakowie – 9 osób
 11. Klub Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Krakowie – 7 osób
 12. Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK w Krakowie – 7 osób
 13. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie – 29 osób
 14. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krakowie - 2 osoby
 15. Koło Przewodników Beskidzkich w Krośnie - 1 osoba
 16. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krościenku - 4 osoby
 17. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Krynicy - 1 osoba
 18. Koło Przewodników Beskidzkich w Myślenicach - 2 osoby
 19. Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Nowym Sączu - 31 osób
 20. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Nowym Sączu - 9 osób
 21. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Nowym Targu – 16 osób
 22. Koło Przewodników Beskidzkich w Ostrowcu Świętokrzyskim - 1 osoba
 23. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych w Oświęcimiu - 3 osoby
 24. Koło Przewodników Beskidzkich w Suchej Beskidzkiej - 1 osoba
 25. Koło Przewodników Beskidzkich w Rabce - 1 osoba
 26. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Rzeszowie - 19 osób
 27. Koło Przewodników Beskidzkich w Szczawnicy - 4 osoby
 28. Koło Przewodników Beskidzkich PTTK w Tarnowie – 7 osób
 29. Koło Przewodników Beskidzkich PTT w Tarnowie – 6 osób
 30. Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem - 4 osoby
 31. Koło Przewodników Beskidzkich w Tychach - 1 osoba
 32. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych PTTK w Wadowicach - 6 osób
 33. Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie - 3 osoby

Polecamy korzystanie z usług przewodników posiadających ważne upoważnienie dyrektora PPN.
Kontakt z przewodnikami telefonicznie lub przez strony internetowe Kół Przewodnickich i właściwych Oddziałów PTTK.