Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Zapora

 1.  Czorsztyn - kompromitacja czy słuszny kompromis ? / Apostoł Stanisław, Sobczak Andrzej. - // Aura. - 1988, nr 9, s. 10-13. - il. tab.
 
 2.  Pieniny ulepszone / Michalczuk Stanisław, Zarzycki Kazimierz // Prz. Tyg.. - 1983, nr 16, s. 12
Zagrożenia środowiska naturalnego wskutek budowy zapory
 
 3.  Pieniny ulepszone. Barbarzyńcy nad Dunajcem / Romeyko-Hurko Kaj // Prz. Tyg.. - 1983, nr 5, s. 1, 4
Zagrożenia środowiska naturalnego wskutek budowy zapory
 
 4.  Czorsztyn dobić czy ratować / Romeyko-Hurko Kaj // Prz. Tyg.. - 1983, nr 10, s. 12, 15
Zagrożenia środowiska naturalnego wskutek budowy zapory
 
 5.  Materiały dot. zagrożenia (dewastacji) środowiska w rejonie zapory wodnej w Czorsztynie.(11 z.+2z.) Lata 1992-1997.(Drzewostany-etap I,II i III; Raport z lat 1992-93; Spraw. z realizacji badań z lat 1992-93
 
 6.  Zapora w Czorsztynie - ocena zagrożeń środowiska naturalnego oraz program jego ochrony. Raport końcowy / Landel MillsLtd., Stolica Konsalting Warszawa. - Nowy Sącz - Warszawa : Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, listopad 1993
Zawiera 10 suplementów
 
 7.  Przeszłość... czy woda? / Stanisław Kostka Michalczuk (Niedzica) //W: Patientia et tempus. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Marianowi Korneckiemu / red.: Olga Dyba, Stanisław Kołodziejski, Roman Marcinek. - Kraków :Ośr.Dok. Zabytków w Warszawie, Regionalny Ośr. Studiów i Ochr. Środ. Kulturowego w Krakowie, 1999. -. - zdj.. - s. 141-158
Artykuł jest skróconą wersją "Programu..." o charakterze interdyscyplinarnym. Program ten opracowany był przez zespół specjalistów kierowany przez prof. dr hab. inż. Antoniego Kleczkowskiego z AGH w Krakowie w latach 1989-1990.
 
 8.  Zatrzęsło zaporą czorsztyńską. W południowo-wschodniej części Podhala / (TEZ) // Dziennik Polski. Dodatek Podhalański. - 2 grudnia 2004 r (czwartek)
 
 9.  Ta tama była słuszna / Józef Słowik // Gazeta Krakowska. Temat tygodnia.. - 15 czerwca (piątek) 2007 r.
 
 10.  Czy sąsiedztwo będzie przyjazne?. Punktów stycznych, choć nie zawsze konfliktów , we wzajemnych odniesieniach Pienińskiego PN i ZEW "Niedzica" SA jest mnóstwo / Tomasz Kowalik. - // Środowisko. - 2007, 16(352)/2007, s. 38-40. 
 
 11.  Czorsztyn - kompromitacja czy słuszny kompromis? / Stanisław Apostoł, Andrzej Sobczak //Podhalanka. Pismo Związku Podhalan. - 1990, Nr 1 (21), s. 27-32, zdj.
 
 12.  Kompromitacja "kompromisu" / Kaj Romeyko-Hurko (Kraków) // Podhalanka. Pismo Związku Podhalan. - 1990, Nr 1 (21), s.32-37, zdj., mapka
Patrz artykuł: St. Apostoł i A. Sobczyk "Czorsztyn - kompromitacja czy słuszny kompromis?"
 
 13.   Augustyn, Leszek
Wstępne badania wpływu dwóch hydroelektrowni na karpiowate ryby rzeczne w Dunajcu = Preliminary investigations of theinfluence of two electopower stations on riverine cyprinid fishes in the Dunajec river / Leszek Augustyn, Ryszard Bartel. - Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 2007. - 13 s. : il. ; 30 cm. - Artykuł z nr 20:113-125. Bibl. s.123-125.
Nr inw.: 479s, Sygnatura: 479s
 
 14.   Bajorek, Leszek [et al.]
Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne im. Gabriela Narutowicza. Monografia / Leszek Bajorek[et al.]. - Kraków : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2003. - 202 s. : zdj., rys. ; 31 cm. - (Monografie Budowli Hydrotechnicznych w Polsce). - Summary.. - ISBN 83-88897-08-X
Nr inw.: 4548, Sygnatura: 4548
Nr inw.: 4549, Sygnatura: 4549
Nr inw.: 5315, Sygnatura: 5315
 
 15.   Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego
Czorsztyn uratował Kraków i ... poprawił bilans energetyczny kraju / oprac. zespół redakcyjny Biuletynu PKE. -Kraków, lipiec 1997 // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - 1997, 7, 5
Redakcja odnosi się do wypowiedzi niektórych polityków oraz Leszka Mazana w kwestii ochronnej roli zbiornika w czasie powodzi w 1997 r.
 
 16.   Brzozowski, Jerzy
Zalew czorsztyński na tle środowiska geograficznego / Jerzy Brzozowski. - Kraków : PTTK oddz. krakowski, Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki, 1970. - 20 s. : 2 wklejone mapy ;20 cm. - (Skrypt szkoleniowy nr 1).  Nr inw.: 3814, Sygnatura: 3814
 
 17.   Cieślik, Edward
Ratujmy Pieniny! / Edward Cieślik. - 23-25 marca 1990. -  mapka ; 30 cm. - [w:] Dziennik Związkowy Zgoda
Nr inw.: 387s, Sygnatura: 387s
 
 18.   Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Projekt budowy zapory wodnej na Dunajcu pod Czorsztynem. - Kraków, 1946 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1946, R. II,z. 1/2, 48
 
 19.   Ciołek, Gerard
Budowa zapory wodnej w Czorsztynie / Gerard Ciołek. - Warszawa, 1948. - s. 104-110 ; 21 cm. - Ksero z: Ochrona Zabytków: R. 1, 1948, nr 3/4
Nr inw.: 384s, Sygnatura: 384s
 
 20.   Dryś, Damian
Analiza wpływu czynników geotechnicznych i hydrologiczno-meteorologicznych na przebudowę nieubezpieczonych brzegów Jeziora Czorsztyńskiego / Damian Dryś. - Kraków : Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, 2007. - msk., 102 s. : ryc., zał. ;30 cm. - Praca magisterska wykonana w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego pod kierunkiem dr inż. Piotra Michalskiego
Nr inw.: 359a, Sygnatura: 359a
 
 21.   Dziubek, Anna
Zagospodarowanie turystyczne w otoczeniu zbiornika czorsztyńskiego / Anna Dziubek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład ochrony i Kształtowania Środowiska, 2006. - 114 s. : ryc., fot., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Lacha
Nr inw.: 320a, Sygnatura: 320a
 
 22.   Fiedler-Krokowicz, Hanna
Przepływy Dunajca w Pienińskim Parku Narodowym w warunkach normalnej i powodziowej eksploatacji Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne = Dunajec river flow in Pieniny National Park during normal and floodoperation of Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne reservoirs : [Referat wygłoszony na sesji naukowej "Badania naukowe w Pieninach' 97"] / Hanna Fiedler-Krokowicz, Jerzy Łaniewski-Wołłk. - Krościenko n/Dunajcem : Pieniński Park Narodowy, 1997. - 28 s : tabele, wykresy ; 30 cm. - Nadbitka z "Pieniny przyroda i człowiek" t.6, 1998 r. s. 111-124. Abstract i posumowanie w j. ang.- Bibliografia
Nr inw.: 413s, Sygnatura: 413s
 
 23.   Fil, Gracjan
Przemiany środowiska przyrodniczego południowego otoczenia zbiorników : Czorsztyńskiego i Sromowieckiego / Gracjan Fil. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Fizycznej, 2005. -msk. 146 s. ; Płyta CD-RW [30 cm]. - Praca magisterska
Nr inw.: 60e, Sygnatura: 60e
 
 24.   Humnicki, Włodzimierz
Wpływ budowy i eksploatacji zbiornika czorsztyńskiego na środowisko. : Prezentacja przygotowana na podstawie wykładu habilitacyjnego wygłoszonego 7.11.2008 r. / Włodzimierz Humnicki. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - [80]s. : il. ; 21x31 cm+ CD
Nr inw.: 413a, Sygnatura: 413a
 
 25.   Jaguś, Andrzej
Ekologiczne aspekty przemian krajobrazu związanych z utworzeniem zbiorników zaporowych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - 2004. - s. 87-99 ; 25 cm. - Nadbitka z: Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne - funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Red.: Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała, Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne. - Literatura. - Summary.
Nr inw.: 349s, Sygnatura: 349s
 
 26.   Jankowski, Andrzej T. (red.)
Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona / Andrzej T. Jankowski, Mariusz Rzętała(red.). - Sosnowiec : UŚ, PT Limnologiczne, PT Geograficzne, 2004. - 232, [1] s. : zdj., tabele, ryc. ; 25 cm. - Zawiera: Ekologiczne aspekty przemian krajobrazu... Czorsztyn-Niedzic / Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała. - Zawiera 24 artykuły. Po każdym artykule bibliografia.. - ISBN 83-87431-62-1
Nr inw.: 4581, Sygnatura: 4581
 
 27.   Koper, Krzysztof
W dolinie Dunajca : obrazki z przeszłości / Krzysztof Koper. - Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK", 2012. - 102 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm. - Bibliogr. s. 99. Indeks.. - ISBN 978-83-60306-81-9 ("MK")
Nr inw.: 5364, Sygnatura: 5364
 
 28.   Kostrakiewicz, Leszek
Stosunki mezoklimatyczne Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża oraz prognoza przypuszczalnych zmian klimatu po wybudowaniu zapory wodnej na Dunajcu w Czorsztynie - Niedzicy / Leszek Kostrakiewicz. - Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1979. - s. 245- 278 : ryc., tabele ; 29 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody, R. 42, 1979 r. (nr inw. 1287cz).- Literatura s. 274-276, summary s.276-277.
Nr inw.: 232s, Sygnatura: 232s[3674]
 
 29.   Krakowski, Władysław M.
Refleksje po wybudowaniu Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn -Niedzica i Sromowce Wyżne : zyski czy straty /Władysław M. Krakowski. - Niedzica [?] : [Staraniem W.M. Krakowskiego], 2000 [?]. - msk., 7 s. : rys. ; 30 cm
Nr inw.: 267a, Sygnatura: 267a
 
 30.   Krakowski, Władysław M.
Zbiornik Wodny a środowisko na przykładzie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne / Władysław M. Krakowski. - Niedzica [?] : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, 2000 [?]. - msk., 7 s. : 10 fot. ; 30 cm
Nr inw.: 268a, Sygnatura: 268a
 
 31.   Krakowski, Władysław M.
Contemporary challenges for the Czorsztyn Reseroirs scheme in operation = [Współczesne wyzwania w związku z użytkowaniem Zalewu Czorsztyńskiego]. / Władysław M. Krakowski, W. Dobosz. - Niedzica, Gdańsk : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, 2000 [?]. - msk., [7] s. : 5 fig. ;30 cm
Nr inw.: 269a, Sygnatura: 269a
 
 32.   Kręczyński, Jacek
Pierwsze projekty wykorzystania wód Dunajca w rejonie Pienin / Jacek Kręczyński (Gliwice) // Prace Pienińskie. - 1989, Nr 1 (15 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 5-9, mapka
Bibliografia (5)
 
 33.   Kubik, Łukasz
Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica- Sromowce Wyżne - najbardziej kontrowersyjny problem ekologiczny /Łukasz Kubik // Prace Pienińskie. - 2000, Nr 11 (60 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 17-34
Bibliografia (4 poz.)
 
 34.   Kurnik, Michał Wojciech
Ocena wpływu na środowisko Pienińskiego Parku Narodowego Zapory Czorsztyńskiej. Prognozy a rzeczywistość / Michał Wojciech Kurnik. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 2006. - msk., 99 s. : ryc., mapki, zdj. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana na Wydziale Ekologii, kierunek: Ochrona Środowiska, specjalność: Ochrona Przyrody i Krajobrazu. Praca napisana pod kierunkiem dr Ewy Gacka-Grześkiewicz
Nr inw.: 358a, Sygnatura: 358a
 
 35.   Lankau, Jan
Czy Czorsztyn zostanie zatopiony ? / Jan Lankau. - w: "Światowid" z 27.07.1935 r., lipiec 1935. - ss. [2] : zdj. cz.b. ; 30 cm. - Kserokopia
Przedwojenny artykuł o przyszłej zaporze wodnej o ruinach zamku i o Stanisławie Bryniarskim, ostanim "kasztelanie" ruin.
Nr inw.: 376s, Sygnatura: 376s
 
 36.   Lorch, Juliusz
Projekt nowych granic Pienińskiego Parku Narodowego w Małych Pieninach w związku z budową zapory w Niedzicy i wzmożonym ruchem turystycznym w Pieninach / Juliusz Lorch. - Kraków, 1971. - 25 s. , załącznik: mapa - projekt nowych granic PPN w Małych Pieninach ; 30 cm. - Maszynopis. - Literatura s. 23-25
Nr inw.: 90a, Sygnatura: 90a[2943]
Nr inw.: 523a, Sygnatura: 523a
 
 37.   Łysoń, Joanna
Znaczenie Zbiornika Czorsztyńskiego dla środowiska przyrodniczego Pienin / Joanna Łysoń. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002. - msk. 84 s. : fot. kolor., rys. ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana w Katedrze Turystyki pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Żmudy. - Literatura s. 80-84.
Nr inw.: 271a, Sygnatura: 271a
 
 38.   Małecka, Danuta
Charakterystyka i ocena aktualnej jakości wód w rejonie zbiornika czorsztyńskiego / Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki, Jerzy Małecki, Wit Łabaszewski. - Przegląd Geologiczny, 1996. - 8 s. : il. ; 31 cm
Nr inw.: 471s, Sygnatura: 471s
 
 39.   Materiały I Sprawozdania
Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego / red. Marian Kornecki. - Kraków : Woj. Konserwator Zabytków , Zespół Dokumentacji Zabytków, 1971-72. - 314 s. : fot. cz.b. ; 23 cm. - Zawiera: 1)Wybr. probl. ochr. zabytków w obliczu proj. zapory wodnej na.../ Hanna Pieńkowska. 2)Kaplica drewniana św. Sebastiana w Maniowach / Marian Kornecki. 3)Zespół dworski w Łopusznej / Maria Majka. 4)Powstanie i rozwój uzdrowiska w Szczawnicy / Bogusław Krasnowolski
Nr inw.: 4736, Sygnatura: 4736ss
 
 40.   Mazurkiewicz-Boroń, Grażyna
Konsekwencje przyrodnicze przegradzania rzek / Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Janusz Starmach. - Kraków, 2009. - // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2009, 2, 83-92. - Streszczenie w j. ang.
 
 41.   Młodkowski, Jacek
Zespół Zbiorników Wodnych im. Gabriela Narutowicza. Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne : 1997 - 2002 / tekst Jacek Młodkowski, Leszek Bajorek. - bm : Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne S.A., [2002]. - 14 s. : zdj., rys. ; 30 cm. - Broszura wydana z okazji 5-lecia eksploatacji zapory.
Nr inw.: 210br, Sygnatura: 210br
 
 42.   Moc żywiołów
Moc żywiołów [Dokument elektroniczny] : Niedzica 2011 / brak informacji. - ZEW (Zespół Zbiorników Wodnych) Niedzica S.A., 2011. - 1CD. - Płyta składa się z 2 części. Część 1 przedstawia powstawanie obrazu na koronie zapory. Część 2 to nagranie z odsłonięcia malowidła.
Nr inw.: 124e, Sygnatura: 124e
 43.   Morzyniec, Władysława
Wpływ zapory wodnej na kształtowanie infrastruktury gruntów objętych ochroną / Władysława Morzyniec. - Osieczany, 1997. - 8 s. : il.; tab. ; 24 cm. - Materiał pokonferencyjny z IV konferencji "Infrastruktura techniczna wsi -nauka - praktyce", Osieczny 1997
Nr inw.: 466s, Sygnatura: 466s
 
 44.   Nowacki, Janusz
Changes in Groups of Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Xerotermic Rock Sward in the Pieniny Mountains, Caused by Operation of Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne Water Reservoirs = [Zmiany zgrupowań sówkowatych w siedliskach naskalnych muraw kserotermicznych, po powstaniu zbiorników wodnych w... / Janusz Nowacki, Roman Wąsala. - 2008. - s. 71-77 ; 30 cm. - Odbitka z "Polish Journal of Environmental Studies vol. 17, no.1 .- Bibliografia s. 76-77
Nr inw.: 407s, Sygnatura: 407s
 
 45.   Panasiuk, Damian
Problemy wartościowania środowiska w ocenie zbiornikowych inwestycji gospodarki wodnej : praca doktorska / Damian Panasiuk. - Warszawa : Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, 2002. -208 s., LV s. załączniki : fot. rys., tab. ; 30 cm. - Zawiera: Zmiany w środowisku związane z budową zapory w Czorsztynie ; Szacowanie zmian wart. ekonom. środow. w otocz. zapory w Czorsztynie. - Praca doktorska.- Literatura s. 197-208. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Inż. Janusza Kindlera.
Nr inw.: 228a, Sygnatura: 228a[4377]
 
 46.   Parczyńska-Romik, Marta
Ocena stopnia degradacji środowiska naturalnego w rejonie budowanego zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn – Niedzica i Sromowce Wyżne / Marta Parczyńska-Romik. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1995. - 119 s., + [16] kart fot. (ksero) : rys. ; 30 cm. - Praca magisterska; Literatura s.113-117. - Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krystiana Ledwonia.
Nr inw.: 152a, Sygnatura: 152a[3995]
 
 47.   Pawlikowska-Piechotka, Anna
Wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko naturalne i kulturowe : na przykładzie gmin Czorsztyn i Łapsze Niżne /Anna Pawlikowska-Piechotka ; Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 1997. - 161 s., [5] kart tablic : ilustr. ; 29 cm. - Literatura s. 105-122. - Wybrane informacje z wywiadów ... s. 123-160. - Summary.
Nr inw.: 3855, Sygnatura: 3855
 
 48.   Raczyński, Jacek
Zagrożenia dla dziedzictwa naturalnego i kulturowego wywołane przez budowę zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn -Niedzica i Sromowce Wyżne / Jacek Raczyński. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, [1996]. - msk. 13 s. ; 30 cm. - [praca semestralna]
Nr inw.: 492a, Sygnatura: 492a
 
 49.   Romeyko-Hurko, Kaj
Zatopione krajobrazy [Dokument elektroniczny] : doliny Dunajca w rejonie Czorsztyna / Kaj Romeyko-Hurko. - Dane(prezentacja pdf, 1 plik : 127 MB). - Kraków : Kaj Romeyko-Hurko, 2009-2011. - 1 dysk optyczny (CD-R) ; 12 cm
Nr inw.: 121e, Sygnatura: 121e
 
 50.   Romeyko-Hurko, Kaj
Zapora na mózgu / Kaj Romeyko-Hurko. - Warszawa : KAW, 1986. - s. 51-106 ; 21 cm. - Odbitka ksero z: Ekspres reporterów, Wa-wa 1996, KAW. - ISBN 83-03-01555-9
Nr inw.: 3934, Sygnatura: 3934
 
 51.   Soja, Roman
Pieniny zapora zmiany / pod red. Romana Soji, Stanisława Knutelskiego, Jana Bodziarczyka. - Krościenko nad Dunajcem : Pieniński Park Narodowy, 2010. - 329 s. : il., mapki, wykresy ; 24 cm. - (Monografie Pienińskie, ISSN 1509-1678 ; 2). - Materiały na konferencję naukową "Ocena zmian w środowisku Pienin spowodowanych budową i eksploatacją Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn- Niedzica i Sromowce Wyżne" 14-15.10.2010 r.. - ISBN ISSN 1509-1678. Zawiera 22 artykuły z zakresu przyrody nieożywionej, flory, fauny i zmian krajobrazu. Dodatkowo obszerna bibliografia zapory czorsztyńskiej. Spis artykułów na stronie internetowej PPN w zakładce Wydawnictwa.
Nr inw.: 5152, Sygnatura: 5152
Nr inw.: 5153, Sygnatura: 5153
Nr inw.: 5154, Sygnatura: 5154
 
 52.   Stempień-Sałek, Marzena
Stanowiska geologiczne w rejonie zbiornika czorsztyńskiego / Marzena Stempień-Sałek. - Warszawa // Przyroda Polska. - 2012, 7, 34-35
 
 53.   Szafer, Władysław
Opinia dotycząca ustalenia przepływu w przełomie Dunajca w Pieninach / Władysław Szafer, 1964 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1964 r., z. 1, s. 54-56. Nr inw.: 352s
 
 54.   Szczocarz, Andrzej
Plan ochrony Pienińskiego Parku Narodowego przed skutkami budowy Zespołu Zbiorników Wodnych w Czorsztynie / Andrzej Szczocarz. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 1988. - [7] s. ; 30 cm. - Wyciąg z Kroniki PPN, T.25, 1985-1989
Nr inw.: 351a, Sygnatura: 351a
 
 55.   Tokarczyk, Leszek
Świat po przesiedleniu : Adaptacja górali pienińskich do nowej zabudowy i warunków gospodarki rynkowej / Leszek Tokarczyk // Prace pienińskie. - 2005, 15, s. 33-56
 
 56.   Wilczyńska, Kamila
Zapora na Dunajcu / Kamila Wilczyńska1967 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1967, 3, 44-45
Przedruk listu do redakcji, który ukazał się w numerze 40 warszawskiej "Polityki" z dnia 1.10.1966 r.
 
 57.   Witkowski, Zbigniew
Inwentaryzacja stanu przyrody w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne. Sprawozdanie z badań fauny lądowej za rok 1997 / Zbigniew Witkowski, Bronisław Wołoszyn, Anna Dyduch-Falniowsa i inni. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, 1998 [?]. - [130] s. ; 30 cm
Ssaki naziemne, Nietoperze, Ptaki, Płazy i gady, Mięczaki, Motyle dzienne, Ryjkowce, Trzmiele i trzmielce.
Nr inw.: 349a, Sygnatura: 349a
 
 58.   Wojtasik, Barbara
Meiobenthic assemblages, particulary Copepoda-Cyclopoida in the czorsztyński and Sromowiecki resevoirs (the Pieniny Mountains, Poland)=[Zgrupowania meiobentosu ze szczególnym uwzględnieniem Copepoda-Cyclopoida zbiorników Czorsztyńskiego i Sromowieckiego / Barbara Wojtasik, Justyna Cieszyńska. - Lublin : Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2008. - 4s. : mapa, tabela ; 30 cm. - 63(2), sectio C: 97-102. Bibliografia s.101-102
Nr inw.: 434s, Sygnatura: 434s
 
 59.   Wołek, Jerzy
Występowanie i rozmieszczenie roślin wodnych i szuwarowych na obszarze zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Niżne przed spiętrzeniem wody / Jerzy Wołek. - Kraków, 1996 // Fragmenta Foristica et Geobotanica Polonica. - 1996, Ann. III, 189-203
 
 60.   Zubek, Stanisław
Czorsztyn : z wielolecia budowy zapory w Czorsztynie [zestawienie cytatów] / opracował Stanisław Zubek. - Kraków, maj 1997 // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - 1997, 5, 4-10
 
 61.   Zubek, Stanisław
Czorsztyn (odcinek 3) : Europejskość po czorsztyńsku / Stanisław Zubek. - Kraków, lipiec 1997 // Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego. - 1997, 7, 5-6
Dotyczy raportu "Zapora w Czorsztynie - ocena zagrożeń środowiska naturalnego i program jego ochrony"
 
 62.   Żukowski, Roman
Czy budowa zapory dolinowej na Dunajcu pod Czorsztynem mogłaby zmienić faunę motyli Pienin? / Roman Żukowski. - 1958. - s. 15-18 : ryc. ; 30 cm. - Nadbitka (ksero) z: Wszechświat, z. 1, 1958 r.
Nr inw.: 289s, Sygnatura: 289s[3731]