Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Porosty Pienin

1.   Bielczyk, Urszula
Lichenologiczne walory Karpat / Urszula Bielczyk, Robert Kościelniak. - Ustrzyki Dolne, 2009 // Roczniki Bieszczadzkie. - 2009, 17, 59-77
M.in. gatunki kserokontynentalne z Pienin.

 2.   Frey, Ludwik (red.)
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica . Ann. X / red. Ludwik Frey. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2003. - 310 s. : il. ; 24 cm. - (Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, ISSN 1640-629X ; 10). - Przy artykułach bibliografia i podsumowanie w j.ang.- Zawiera recenzje.. - ISBN ISSN 1640-629X
Zawiera artykuł J. Kiszki "Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. III."
Nr inw.: 1182cz, Sygnatura: 1182cz

 3.   Frey, Ludwik (red.)
Fragmenta floristica et geobotanica : series polonica. Ann. I / Red. Ludwik Frey i Ryszard Ochyra, autor Halina Bednarek-Ochyra. - Kraków : Instytut Botaniki im. Wł. Szafera, PAN Kraków, 1994. - 400 s. : il. ; 24 cm. - (Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, ISSN 1233-0132 ; 1). - ISBN ISSN 1233-0132
Zawiera artykuł B.Gumińskiej "Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. VI.
Nr inw.: 1234cz, Sygnatura: 1234cz

 4.   Kiszka, Józef
Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach / Józef Kiszka1997 //Fragmenta floristica et geobotanica series polonica. - 1997, Ann. IV, 253-328

 5.   Kiszka, Józef
Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. II / Józef Kiszka. - Kraków, 2000 // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2000, Ann. VII, 277-279

 6.   Kiszka, Józef
Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. III / Józef Kiszka. - Kraków, 2003 // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2003, Ann. X, 297-299

 7.   Kiszka, Józef
Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach / Józef Kiszka. - Kraków : Fragmenta Floristica Geobotanica et Polonica, 1997. - 71 s. : mapki ; 24 cm. - Fragm. Flor. Geobot. nr 4.- Bibliografia.- Summary.
Nr inw.: 455s, Sygnatura: 455s

 8.   Kiszka, Józef
Porosty rezerwatu częściowego Zaskalskie-Bodnarówka w Małych Pieninach (Karpaty Zachodnie) / Józef Kiszka. - Kraków,2003 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, R. LIX (59) z. 2, 78-98

 9.   Kiszka, Józef
Porosty Lichenes rezerwatu Wysokie Skałki w Małych Pieninach (Karpaty Zachodnie) / Józef Kiszka. - Kraków, 2004 //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, R. LX (60) z. 3, 25-48

 10.   Kiszka, Józef
Nowe dla Pienin gatunki porostów / Józef Kiszka, Zbigniew Szeląg. - 1992. - s. 597-600 : Ryc. ; 24 cm. - Nadbitka z: Fragm. Flor. Geobot. vol. 37, nr 2, 1992 r.. - Literatura s. 599. - Summary s. 600.
Nr inw.: 295s, Sygnatura: 295s[3737]

11.   Kozik, Joanna
Evernia divaricata (Parmeliaceae) w polskich Karpatach / Joanna Kozik. - Ustrzyki Dolne, 2010 // Roczniki Bieszczadzkie. - 2010, 18, 414-418
Nr inw.: 1172cz, Sygnatura: 1172cz

 12.   Kukwa, Martin
Nowe stanowiska Botryolepraria lesdainii (zlichenizowane Ascomycota) w Polsce / Martin Kukwa, Paweł Czarnota. - Kraków, 2008 // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2008, Ann. XV, pars 2, 342-345

 13.   Malec, Justyna
Porosty epifityczne Pienińskiego Parku Narodowego na wybranych powierzchniach monitoringowych / Justyna Malec. - Kraków : Wydział Geograficzno-biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010. - 89, [57] s. : il .; tab.,wykr. ; 31 cm. - praca magisterska.- Bibl. 86-89
Nr inw.: 483a, Sygnatura: 483a

 14.   Matwiejuk, Anna
Porosty z rodzaju Rhizocarpon Ramond ex DC. w polskich parkach narodowych / Anna Matwiejuk. - Kraków, 2010 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2010, 2, 125-134

 15.   Polska Akademia Nauk
Ochrona Przyrody R. 54/1997 r. = Protection of Nature / red . nacz. Zofia Aleksandrowicz, Polska Akademia Nauk,Instytut Ochrony Przyrody. - Kraków : Cop. Instytut Ochrony Przyrody PAN, 1997. - 160, [3] s. : il. ; 29 cm
Zawiera artykuły "Kwiecistość łąk Pienińskiego Parku Narodowego i jej związek z fauną trzmielowatych (Bombini) i gąsienicznikowatych (Ichneumonidae)" oraz "Porosty (Lichens) prawnie chronione w otulinie zbiorników retencyjnych na Dunajcu koło Czorsztyna (Podhale, Pieniny)"
Nr inw.: 1294cz, Sygnatura: 1294cz

 16.   Sawicka-Kapusta, Katarzyna [et al.]
Ocena zanieczyszczenia Pienińskiego Parku Narodowego metalami ciężkimi, przy pomocy porostu "Hypogymnia physodes",jako biowskaźnika / Zespół Katarzyna Sawicka-Kapusta [et al.]. - Kraków : Zakład Monitoringu Środowiska, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, 1999. - 30 s., [9]tab., [3] mapy ; 30 cm. - Ekspertyza; wydruk komputer.. Literatura s. 27-30. - Ekspertyza sfinansowana przez Pieniński Park Narodowy.
Nr inw.: 187a, Sygnatura: 187a[4074]

 17.   Tobolewski, Zygmunt
Porosty Pienin / Zygmunt Tobolewski. - Poznań : PWN, 1958. - 124, [8] s. : fot. cz.b. + mapka Pienin ; 30 cm. - (Prace Komisji Biologicznej. Tom 27 (Plantae Cryptogamae, ISSN ISSN zeszyt 5). - Literatura s. 113-118
Kserokopia
Nr inw.: 4804, Sygnatura: 4804

 18.   Wilk, Karina
Kalcyfilne gatunki rodzaju Caloplaca w polskich Karpatach Zachodnich [Dokument elektroniczny] : rozprawa doktorska /Karina Wilk. - Dane tekstowe. - Kraków : Instytut Botaniki PAN, 2008. - CD
Nr inw.: 72e, Sygnatura: 72e