Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Mszaki

1.   Atlas Rozmieszczenia

Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce = Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland.  / pod red. Jerzego Szweykowskiego i Teofila Wojterskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Botaniki i Instytut Botaniki pod red. R. Ochyry & P. Szmajdy. - Warszawa ; Poznań ; Kraków ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe : IB. PAN : UAM,1961->1991. - 52, [2] s., [10] k. map ; 33 cm30 cm. - Tekst równol. pol., ang. - Tyt. równol. : Mosses (Musci). - Z. 1 poz. 28. - ISBN 83-232-0432-2
Nr inw.: 3098 - z.7
Nr inw.: 3096 – z.5
Nr inw.: 3097 – z.6

2.   Bielczyk, Urszula
Checklist of lichens of the Western Carpathians. An annotated checklist / U[rszula] Bielczyk, A. Jackovicova. - Kraków : IB im. W. Szafera PAN, 2004. - 181 s. ; 25 cm. - (Biodiversity of Poland ; v.1)(Różnorodność Biologiczna Polski ; v.1). - ISBN 83-89648-12-1
Nr inw.: 4931, Sygnatura: 4931

3.   Mierzeńska, Marta
New localities of the rare liverwort Aneura maxima (Schiffn.) Steph. (Metzgeriales, Marchantiophyta) in Poland(Pieniński National Park, Western Carpathians) = [Nowe stanowiska rzadkiego wątrobowca Aneura maxima w Polsce...] /Marta Mierzeńska, Grzegorz Vončina. - Cryptogamie Bryologie, 2010. - 8 s. : il. ; 24 cm. - artykuł wydrukowany w Cryptogamie, Bryologie nr 31(4): 305-312.
Nr inw.: 483s, Sygnatura: 483s

4.   Mirek, Zbigniew
Red list of plants and fungi in Poland = Czerwona lista roślin i grzybów Polski / Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2006. - 99 s. : rys. ; 24 cm. - Zawiera: Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce / Zbigniew Szeląg. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce/ Henryk Klama. Czerwona lista glonów w Polsce / Jadwiga Siemieńska. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce/ Maraia Ławrynowicz, Władysław Wojewoda. Czerwona lista porostów w Polsce / Stanisław Cieśliński. Czerwona lista śluzowców rzadkich w Polsce / Anna Drozdowicz. - ISBN 83-89648-38-5
Nr inw.: 4828, Sygnatura: 4828

6.   Ochyra, Ryszard
Census catalogue of Polish mosses = Katalog mchów Polski / Ryszard Ochyra, Jan Żarnowiec, Halina Bednarek-Ochyra. - Kraków : Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, 2003. - 372 s. ; 24 cm. - (Różnorodność biologiczna Polski ; v.3)(Biodiversity of Poland ; v.3). - ISBN 83-85444-84-X
Nr inw.: 4514, Sygnatura: 4514

7.   Ochyra, Ryszard
Atlas rozmieszczanie geograficznego mchów w Polsce = Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland / ed.by Ryszard Ochyra & Piotr Szmajda ; Kraków ; Poznań : Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1992->. -. - 30 cm. - Tyt. równol. : Atlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce. - ISBN 83-232-0393-8. - P. 8 / elaborated by Ryszard Ochyra, Piotr Szmajda & Halina Bednarek-Ochyra. - 1992. - 77, [3] s., [10] k. map ; 30 cm. - T. 1-7 ogł. pod hasłem : Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. - Tekst równol. ang., pol. - T. 1 poz.2827/84, t. 7 poz. 4466/92. - Bibliogr. przy tematach
Nr inw.: 3099,4103
Nr inw.: 3261,4104

8.   Polska Akademia Nauk
Ochrona Przyrody R. 20/1952 r. / Komitet Ochrony Przyrody PAU. - Kraków : Komitet Ochrony Przyrody PAU, 1952. - 253 s. : il. ; 31 cm
Zawiera artykuł B. Szafrana "Mszaki Pienin".
Nr inw.: 145cz, Sygnatura: 145cz[617]
Nr inw.: 1277cz, Sygnatura: 1277cz

9.   Stebel, Adam
Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians) = Mchy Pienin (Polskie Karpaty Zachodnie) / Adam Stebel, Ryszard Ochyra, Grzegorz Vončina. - Poznań : Sorus, 2010. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Bibligr. s.109-114.- Książka w j. ang.. - ISBN 978-83-89949-85-1
Nr inw.: 5231, Sygnatura: 5231

10.   Stebel, Adam
Nowe dane do rozmieszczenia mchów zbiorowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea w polskiej części Karpat / Adam Stebel,Grzegorz Vončina // Roczniki Bieszczadzkie. - 2011, tom 19, 149-159

11.   Stebel, Adam
Szczegółowa kontrola biotopów specjalnej troski: Trzy Korony, Zamek Czorsztyn i Zielone Skałki. Flora mchów / Adam Stebel. - Katowice, 2008. - msk. 29s. : [17], zdjęcia ; 30 cm. - bibl. zał. str.29
Nr inw.: 371a, Sygnatura: 371a

12.   Stebel, Adam
Bryophytes of the polish Carpathians = Mszaki polskich Karpat / Adam, Stebel, Ryszard Ochyra. - Poznań : SORUS SC, 2008. - 399 s. : cz-b tabele, mapki, wykresy ; 24 cm. - 22 art. w j. ang., po każdym art. bibliografia i polskie streszczenie, indeks nazw łac. roślin. - ISBN 978-83-89949-43-1
Nr inw.: 4979, Sygnatura: 4979

13.   Stebel, Adam
Szczegółowa kontrola biotopów specjalnej troski : Trzy Korony (Okrąglica), Zamek Czorsztyn i Zielone Skałki. Flora mchów / Adam Stebel. - Katowice 2007 r.. - msk., 27 s. + 36 map : 14 fot. kolor. ; 30 cm. - Praca zlecona przez Pieniński Park Narodowy
Nr inw.: 342a, Sygnatura: 342a

14.   Szafran, B. Mszaki Pienin / B. Szafran. - Kraków, 1952. - s. 89-117 : rys. ; 30 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody R. 20, 1952 r.
Nr inw.: 97s, Sygnatura: 97s[1559]
Nr inw.: 142s, Sygnatura: 142s[1755]

15.   Vončina, Grzegorz
Przedstawiciele rodzaju Sphagnum (Sphagnaceae) w Pienińskim Parku Narodowym / Grzegorz Vončina. - 1992. - s. 191-194 ; 24 cm. - Odbitka z: Fragmenta Floristica et Geobotanica, 12(1): 191-194
Nr inw.: 382s, Sygnatura: 382s