Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Hydrogeologia

 1.   Dokumentacja Hydrogeolog.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 1 Ogólna / Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków , - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - msk., 84 s. + 8 s. + 8 s. opinii ; 30 cm
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu
Nr inw.: 254a, Sygnatura: 254a

 2.   Dokumentacja Hydrogeolog.
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze miasta Szczawnica i gminy Krościenko n.D. Cz. 2, Wody lecznicze Szczawnicy / Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Kraków , Al. Kijowska 14. - Kraków : Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A., 1997-1998. - msk., 47 s. + 9 zał. ; 30 cm
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu
Nr inw.: 255a, Sygnatura: 255a
Nr inw.: 256a, Sygnatura: 256a
Nr inw.: 257a, Sygnatura: 257a
Nr inw.: 258a, Sygnatura: 258a
Nr inw.: 259a, Sygnatura: 259a
Nr inw.: 260a, Sygnatura: 260a

 3.   Humnicki, Włodzimierz
Znaczenie badań naturalnych wypływów wód podziemnych w rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych górskich obszarów chronionych na przykładzie Pienin / Włodzimierz Humnicki. - Łódź : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - s. 291-300 : il. ; 25cm. - Odbitka z książki "Źródła Polski. wybrane problemy krenologiczne" pod red. P.Jokiela, P.Moniewskiego i M. Ziułkiewicza.- Podsumowanie w j. ang.
Nr inw.: 415s, Sygnatura: 415s

 4.   Humnicki, Włodzimierz
Reżim hydrogeologiczny źródeł pienińskich na przykładzie źródła Balarówka w Tylce / Włodzimierz Humnicki. - Łódź : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. - s. 85-96 : il. ; 25 cm. - Artykuł z książki "Żródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne" pod red. P.Jokiela, P.Moniewskiego i M.Ziułkiewicza.
Nr inw.: 416s, Sygnatura: 416s

 5.   Humnicki, Włodzimierz
Hydrogeologia Pienin / Włodzimierz Humnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - 239 s., [7] map kolor. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ;24 cm. - (Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 476). -Bibliogr. s. 221-236. - Streszcz. ang.. - ISBN 978-83-235-0237-1
Nr inw.: 4950, Sygnatura: 4950.

 6.   Humnicki, Włodzimierz
Wpływ budowy i eksploatacji zbiornika czorsztyńskiego na środowisko: Prezentacja przygotowana na podstawie wykładu habilitacyjnego wygłoszonego 7.11.2008 r. / Włodzimierz Humnicki. - Prezentacja. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.  Nr inw.: 413a

 7.   Kunáková, Lucia
Fyzickogeografická regionalizácia pol'skej časti Pienin / Lucia Kunáková. -Prešov : Fakulta Humanitných a Prírodných Vied, Prešovská Uniwerzita v Prešove, 2008. - msk., 75 s. : il.; mapy ; 30cm. - [Fizycznogeograficzna regionalizacja polskiej części Pienin]
Nr inw.: 395a, Sygnatura: 395a

 8.   Mapa Geologiczna
Mapa hydrogeologiczna. Mapa hydrogeologiczna Polski. 72 - Nowy Sącz, 76 - Tatry Wysokie / Oprac. J. Chowaniec, D.Gierat-Nawrocka, K. Witek (1977 - 1979). - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, 1981. - 1 ark. : Skala 1:200 000 ; 75x89 cm +Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski 1:200 000. Arkusz Nowy Sącz, Warszawa 1981. - Drukowana - kolorowa.
Nr inw.: 508m, Sygnatura: 508m

 9.   Myciuk, Kamil
Hydrogeologiczna charakterystyka pienińskiego pasa skałkowego w okolicy Krościenka nad Dunajcem / Kamil Myciuk. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, 2007. - msk. 80 s. + (CD PDF) ;30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Włodzimierza Humnickiego
Oryginał pracy na płycie CD-R nr inw.: 66e.
Nr inw.: 66e, Sygnatura: 66e
Nr inw.: 364a, Sygnatura: 364a

 10.   Pawlik, Marta Magdalena
Hydrogeologiczne warunki rejonu Szczawnicy / Marta Magdalena Pawlik. -Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2006. - msk. 105 s. + (CD PDF) ; 30 cm. - Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr Włodzimierz Humnickiego, Instytut Hydrogeologii i geologii Inżynierskiej, Zakład Hydrogeologii
Oryginał pracy na płycie CD-R nr inw.: 63e.
Nr inw.: 63e, Sygnatura: 63e
Nr inw.: 356a, Sygnatura: 356a

 11.   Pierzgalski, Edward
Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich / Edward Pierzgalski [et al.]. - Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2009. - 132 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. s. 104-111.. -ISBN 978-83-87647-86-5
Nr inw.: 5094, Sygnatura: 5094

 12.   Pietrzak, Joanna
Wpływ szczelinowatości masywu na warunki hydrogeologiczne zlewni potoków Głębokiego i Limbargowego (Pieniński pas skałkowy)) / Joanna Pietrzak. -Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2005. - msk. 78 s. + 4 zał. : rys., tabele, fot. ; 30 cm. - Praca magisterska na kierunku: Geologia w zakresie: Hydrogeologii. Praca wykonana pod kierunkiem dr Włodzimierza Humnickiego Instytut Hydrologii i Geologii Inżynierskiej
Oryginał pracy na płycie CD-RW nr inw.: 47e
Nr inw.: 47e, Sygnatura: 47e
Nr inw.: 315a, Sygnatura: 315a

 13.   Stawaruk, Jadwiga
Współczesne procesy fluwialne w zlewni potoku Krośnica (Pieniny, Gorce) / Jadwiga Stawaruk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, [2009]. - msk. 75 s. : il.; wykr. ;30 cm. - Praca magisterska
Nr inw.: 425a, Sygnatura: 425a

14.   Szostakiewicz, Marzena
Ilościowa ocena denudacji chemicznej zlewni potoku Macelowego (Pieniński Pas Skałkowy) przy wykorzystaniu modeli numerycznych / Marzena Szostakiewicz. - Gdańsk : Współczesne Problemy Hydrogeologii, 2003. - 4 s. : il. ; 25 cm. - Współczesne Problemy Hydr. nr 11, cz.1
Nr inw.: 473s, Sygnatura: 473s

15.   Szostakiewicz, Marzena
Ocena denudacji chemicznej w wybranych zlewniach Karpat Wewnętrznych / Marzena Szostakiewicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Hydrogeologii Inżynierskiej, 2005. - msk. 104 s. + 6zał. : rys., tabele, fot. ; 30 cm. - Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Jerzego J. Małeckiego
Oryginał pracy na płycie CD-RW nr inw.: 49e
Nr inw.: 49e, Sygnatura: 49e
Nr inw.: 331a, Sygnatura: 331a