Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Grzyby

1.   Bochynek, Anna
Martwe drewno jako mikrosiedlisko śluzowców w wybranych zbiorowiskach leśnych w polskich Karpatach / Anna Bochynek, Anna Drozdowicz // Roczniki Bieszczadzkie. - 2011, tom 19, 165-179

2.   BULiGL, Kraków
Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Jacek Kołodziej. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 278 s. : tabele ; 30 cm. - Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat, którego kierownikiem był prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki
Nr inw.: 462a, Sygnatura: 462a
Nr inw.: 463a, Sygnatura: 463a

3.   BULiGL, Kraków
Mapa siedlisk i stanowisk gatunków roślin i grzybów dziko występujących : objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących w PPN / oprac. BULiGL, Kraków. - Kraków : BULiGL, [2010]. -420 s. ; 30 cm. - Dokumentacja do planu ochrony PPN na lata 2011-2030
Dla każdego gatunku mała mapka, po 2 mapki na stronie.
Nr inw.: 585m, Sygnatura: 585m

4.   Chachuła, Piotr
Ophiocordyceps stylophora (Ascomyccota, Hypocreales) new species for Poland = [Ophiocordyceps stylophora (Ascomycota,Hypocreales), nowy gatunek dla Polski] / Piotr Chachuła, Grzegorz Vončina, Joanna Kozik. - Polish Botanical Journal, 2011. - 6 s. : il. col. ; 24 cm. - Artykuł z "Polish Botanical Journal" 56(2): 321-326, Literatura ss. 325-326.
Nr inw.: 495s, Sygnatura: 495s
Nr inw.: 496s, Sygnatura: 496s

5.   Chachuła, Piotr

Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym / Piotr Chachuła. - Ustrzyki Dolne, 2010 //Roczniki Bieszczadzkie. - 2010, 18, 312-323

6.   Chachuła, Piotr
Grzyby Pienińskiego Parku Narodowego i Pienin, sezon 2010 : sprawozdanie / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2010. - msk. 26 s. : il. ; 30 cm
Nr inw.: 484a, Sygnatura: 484a

7   Chachuła, Piotr
Ekspertyza dotycząca aktualizacji zapisów na temat gatunków specjalnej troski dla grzybów zawartych w projekcie Planu Ochrony Pienińskiego PN na okres 01.01.2001-31.12.2020 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D., 2009. - msk. [15] s. : tab. ; 30 cm. - Bibl. s. 14-15.
Zawiera m.in. propozycje zmian dot. wytycznych do prowadzenia monitoringu grzybów.
Nr inw.: 485a, Sygnatura: 485a

8.   Chachuła, Piotr
Dendrocollybia racemosa (Funfi, Agaricales) w Pienińskim Parku Narodowym / Piotr Chachuła. - Świebodzin : Klub Przyrodników, 2010. - 3 s. ; 21 cm. - Przegląd Przyrodniczy tom XXI, zeszyt 4, dział Notatki, s. 51-53
Nr inw.: 489s, Sygnatura: 489s

9.   Chachuła, Piotr
Grzyby Pienińskiego Parku Narodowego i Pienin, sezon 2009 / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2009. - msk. 118 s. : il.; zdj.kol. ; 21x30 cm. - Bibliogr. s. 117-118

W opracowaniu zawarto m.in. wykaz, opisy i fotografie 31 gat. nie podawanych z obszaru PPN , tabelę gat. grzybów wielkoowocnikowych, która ujednolica listy z Planu Ochrony PPN ze współczesnymi listami gat. objętych ochrona i gatunków rzadkich. Zawiera również listę oraz zweryfikowany wykaz grzybów pasożytniczych w Pieninach.
Nr inw.: 411a, Sygnatura: 411a

10.   Chachuła, Piotr
Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym. Ociemny Potok, Stolarzówka, Wyrobek / Piotr Chachuła. - Krościenko n/D. : [Pieniński Park Narodowy], 2008. - msk., 61s. : [5]s., tabele ; 30 cm. - Sprawozdanie z monitoringu, sezon 2008
Nr inw.: 368a, Sygnatura: 368a

11.   Chachuła, Piotr
Monitoring grzybów w Pienińskim Parku Narodowym. Podłaźce i Macelowa Góra / Piotr Chachuła. - Kraków : Katedra Botaniki Lśnej i Ochrony Przyrody AR w Krakowie (Akademia Rolnicza), 2007. - msk. 38 s. : zdj. kolor; 30 cm
Nr inw.: 338a, Sygnatura: 338a

12.   Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Nowe stanowisko trufli w Pieninach. - Warszawa, 1953 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1953, 3, 40
Informacja o znalezieniu trufli białej w Pieninach. Nie podano stanowiska

13.   Frey, Ludwik (red.)
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica . Ann. XI, pars 2 / red. Ludwik Frey. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2004. - 221 s. : il. ; 24 cm. - (Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, ISSN 1640-629X ; 11(2)). - Przy artykułach bibliografia i podsumowanie w j.ang.- Zawiera recenzje i indeks do t. 11(2).. - ISBN ISSN 1640-629X
Zawiera artykuł "Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII" (B.Gumińska, W.Wojewoda)
Nr inw.: 1184cz, Sygnatura: 1184cz

14.   Grzywacz, Andrzej
Grzyby chronione / Andrzej Grzywacz ; il. J[imenez] Carlos Nieto. - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1989. - 91, [5] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 84-85. - Indeksy. - ISBN 83-09-01369-8
Nr inw.: 2723, Sygnatura: 2723

15.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (cz. 1) / B. Gumińska. - Kraków, 1969. - s. 219-243 : ryc. (zdj.) ; 25 cm. - Nadbitka z: Acta Mycologica vol. 5, 1969 r.
Nr inw.: 120s, Sygnatura: 120s[1688]

16.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Cz.2) / B. Gumińska. - Kraków, 1972. - s. 149-174 : zdj. ; 25 cm. - Nadbitka z: Acta Mycologica, vol. 8, 2/1972 r.
Nr inw.: 146s, Sygnatura: 146s[1770]

17.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodwego. Cz. III / B. Gumińska. - Warszawa, 1976. - s. 127-141 ; 24 cm. - Nadbitka z: Prace Botaniczne, z. 4, 1976 r.
Nr inw.: 152s, Sygnatura: 152s[1967]

18.   Gumińska, Barbara
Nowe stanowisko "Ischnoderma corrugis" w Polsce / B. Gumińska. - Kraków, 1972. - s. 141-143 : ryc. ; 25 cm. - Nadbitka z: Acta Mycologica vol. 8, 1/1972 r
Nr inw.: 148s, Sygnatura: 148s[1772]

19.   Gumińska, Barbara
Rzadkie i nowe dla Polski grzyby z rodziny "Hysterangiaceae" znalezione w Pienińskim Parku Narodowym / B. Gumińska. - Kraków, 1970. - s. 433-442 : ryc. ; 25 cm. - Nadbitka z: Fragmenta Floristica et Botanica, Ann. 16, Pars 3/1970 r.; literatura, summary
Nr inw.: 149s, Sygnatura: 149s[1773]

20.   Gumińska, Barbara
[Sarcosphaera eximia (Dur. et Lev) R. Mre.] w Pienińskim Parku Narodowym / B. Gumińska. - Kraków, 1968. - s. 131-146 : zdj., ryc. ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta Mycologica vol. 4, nr 1, 1968 r.
Nr inw.: 115s, Sygnatura: 115s[1679]
Nr inw.: 147s, Sygnatura: 147s[1771]

21.   Gumińska, Barbara
Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego / Barbara Gumińska. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 2006. - 166 s. : zdj. kolor. ; 20 cm. - ISBN 83-913898-2-0
Nr inw.: 4860, Sygnatura: 4860[3025]
Nr inw.: 4861, Sygnatura: 4861

22.   Gumińska, Barbara
Grzyby Pienińskiego Parku Narodowego 1966-1992 / Barbara Gumińska. - Kraków : [klocek], 1966-1992. - 11 publikacji ; 25 cm. - Zbiór artykułów z różnych czasopism scalonych w "klocek"
Nr inw.: 4138, Sygnatura: 4138

23.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część IV = Mycoflora oh the Pieniny National Park. Part IV / Barbara Gumińska. - 1981. - s. 67-81 : ryc. ; 24 cm. - Zeszyty Naukowe UJ, vol. 617, Prace Botaniczne z. 9, 1981 r.. - Literatura s. 79-81. - Summary
Nr inw.: 222s, Sygnatura: 222s[3664]

24.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. V = Mycoflora of the Pieniny National Park (Part V) / Barbara Gumińska. - 1990. - s. 157-172 : ryc. ; 24 cm. - Nadbitka z: Zeszyty Naukowe UJ, vol. 968, Prace Botaniczne z. 21, 1990 r.. - Literatura s. 170-171. - Summary.
Nr inw.: 223s, Sygnatura: 223s[3665]

25.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VI / Barbara Gumińska. - Kraków, 1994 // Fragmenta floristica etgeobotanica series polonica. - 1994, Ann. I, 33-39

26.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego 1969-1999 / Barbara Gumińska. - Kraków i inne : [klocek], 1969-1999. - 6 publikacji ; 25 cm. - Zbiór artykułów z różnych czasopism scalonych w "klocek"
Nr inw.: 4139, Sygnatura: 4139

27.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. III = Mycoflora of the Pieniny National Park. P. III / Barbara Gumińska. - 1976. - s. 127-141 ; 24 cm. - Nadbitaka z: Zeszyty Naukowe UJ, vol. 432, Prace Botaniczne z. 4, 1976 r.. - Literatura s. 139-141. - Summary.
Nr inw.: 221s, Sygnatura: 221s[3663]

28.   Gumińska, Barbara
Podstawczaki (Basidiomycetes), Wodnichowate (Hygrophoraceae) / Barbara Gumińska. - Kraków : UJ Instytut Botaniki, 1997. - 202, [4] s. : 22 tabl. kolor. ; 24 cm. - (Flora Polski = Flora of Poland. Grzyby (MYCOTA)(tom 26). - ISBN 83-7052-949-6
Nr inw.: 4140, Sygnatura: 4140

29.   Gumińska, Barbara
Grzyby i ich oznaczanie / Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1988. - 504, [4] s. : fot., rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 461-465. - Indeksy. - ISBN 83-09-00714-0
Nr inw.: 2652, Sygnatura: 2652

30.   Gumińska, Barbara
Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Cz. VIII / Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda. - Kraków, 2004 // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2004, 11(2), 371-382

31.   Gumińska, Barbara
Resupinatus kavinii (Tricholomataceae), a fungus species newly noted in Poland. = [Resupinatus kavinii(Tricholomataceae), niedawno odnotowany gatunek grzyba w Polsce] / B. Gumińska. - Fragmenta Floristica Geobotanica et Polonica, 2000. - 4 s. : il. ; 24 cm. - Fragm. Flor. Geobot. 45 (1-2).
Nr inw.: 449s, Sygnatura: 449 s

32.   Korzeniak, Joanna
Szkolenie z ochrony gatunkowej grzybów, roślin i zwierząt [Dokument elektroniczny] / Joanna Korzeniak, Paweł Adamski,Piotr Chachuła. - Prezentacja multimedialna. - Kraków, Krościenko n/D. : bw, [2010]. - 1 dysk optyczny - CD. - Zawiera: Ochrona gatunkowa roślin / Joanna Korzeniak. Ochrona gatunkowa zwierząt / Paweł Adamski. Ochrona gatunkowa grzybów / Piotr Chachuła. - Szkolenie w ramach projektu "Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych".
Nr inw.: 118e, Sygnatura: 118e

33.   Majewski, Tomasz Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland = Atlas geograficznego rozmieszczenia grzybów w Polsce /Tomasz Majewski. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2008. - 240 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 217-224. Indeksy łac. nazw grzybów i zwierząt.. - ISBN 978-83-89648-55-6
Nr inw.: 5279, Sygnatura: 5279

34.   Mirek, Zbigniew
Red list of plants and fungi in Poland = Czerwona lista roślin i grzybów Polski / Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg. - Kraków : Instytut Botaniki im. W.Szafera PAN, 2006. - 99 s. : rys. ; 24 cm. - Zawiera: Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce / Zbigniew Szeląg. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce/ Henryk Klama. Czerwona lista glonów w Polsce / Jadwiga Siemieńska. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce/ Maraia Ławrynowicz, Władysław Wojewoda. Czerwona lista porostów w Polsce / Stanisław Cieśliński. Czerwona listaśluzowców rzadkich w Polsce / Anna Drozdowicz. - ISBN 83-89648-38-5
Nr inw.: 4828, Sygnatura: 4828

35.   Mirek, Zbigniew (red.)
Biological Invasions in Poland / red. Zbigniew Mirek, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN , 2010. - 71 s. ; 24 cm. - (Biological Invasions in Poland, ISSN 2082-7970 ; vol. 1). - Publikacja w j.ang. Bibliogr. przy artykułach.. - ISBN 978-83-89648-96-9
Zawiera artykuł W. Wojewody i D. Karasińskiego "Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.
Nr inw.: 5261, Sygnatura: 5261

36.   Mirek, Zbigniew (red.)
Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland = [Rzadkie, reliktowe i zagrożone rośliny i grzyby w Polsce] /Zbigniew Mirek, Agnieszka Nikel. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, 2009. - 573 s., 1 k. tabl. luzem : il., wykr. tab. ; 24 cm. - Praca w j.ang.- Przy artykułach literatura.. - ISBN 978-83--89648-78-5Zawiera artykuł I.Wróbel: Active and passive protection of plants and fungi in the Pieniny National Parks.
Nr inw.: 5205, Sygnatura: 5205

37.   Winnicki, Tomasz (red.)
Roczniki Bieszczadzkie t. 18 / red. Tomasz Winnicki. - Ustrzyki Dolne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2010. - 448 s. : il. ; 25 cm. - (Roczniki Bieszczadzkie, ISSN 1233-1910 ; 16). - Zawiera: Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym / Piotr Chachuła.
Przy pracach oryginalnych podsumowania w j.ang. i bibliografia.. - ISBN ISSN 1233-1910
Zawiera publikacje referatów z corocznej konferencji "Zasoby przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i ich ochrona"
Nr inw.: 1235cz, Sygnatura: 1235cz

42.   Wojewoda, Władysław
Checklist of Polish larger Basidiomycetes = Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski /Władysław Wojewoda. - Kraków : IB im. W. Szafera PAN, 2003. - 812 s. ; 25 cm. - (Biodiversity of Poland ; v.7)(Różnorodność Biologiczna Polski ; v.7). - ISBN 83-89648-09-1
Nr inw.: 4930, Sygnatura: 4930[3095]

44.   Wróbel, Iwona
Active and passive protection of plants and fungi in the Pieniny National Park = [Czynna i bierna ochrona roślin i grzybów w PPN] / Iwona Wróbel. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2009. - 539-543 : Active and passiveprotection of plants and fungi in the Pieniny National Parks.
w: Z.Mirek, A.Nikel (red.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland