Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Gleby

 1.   Adamczyk, Bolesław
Gleby Pienińskiego Parku Narodowego / Bolesław Adamczyk, Jan Greszta, Janusz Olszowski. - Warszawa-Kraków, 1982 //Ochrona Przyrody. - 1982, 44, 317-339

 2.   Brożek, Stanisław
Ekspertyza gleboznawcza Hali Majerz w Pienińskim Parku Narodowym / Stanisław Brożek, Maciej Zwydak. - Kraków : Busola, Spółka z o.o., 1993. - 13 s. [76] s. : mapy, wykresy ; 30 cm. - bibl. zał. s. 13
Nr inw.: 380a, Sygnatura: 380a

 3.   Brożek, Stanisław
Ekspertyza gleboznawcza Hali Majerz w Pienińskim Parku Narodowym / Stanisław Brożek, Maciej Zwydak ; prace laboratoryjne Małgorzata Sadłoń, Regina Głowacka. - Kraków : Busola S-ka z o.o., 1993. - 13 s., dokumentacja: mapy, tabele, ryc., opisy profili, opisy wierceń zasięgowych; 30 cm. - Ekspertyza gleboznawcza; maszynopis. - Literatura s. 13. -
Nr inw.: 141a, Sygnatura: 141a[3984]

 4.   BULiGL, Kraków
Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb : Dokumentacja do planu ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030 / zaktualizowano w BULiGL Kraków, oprac. Iwona Stec-Karaś. - Kraków : Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie, [2010]. - 281 s. : tabele ; 30 cm. - Aktualizacja dokumentacji opracowanej na potrzeby planu ochrony PPN w oparciu o poprzedni operat, którego redaktorem był dr Roman Soja
Nr inw.: 433a, Sygnatura: 433a
Nr inw.: 458a, Sygnatura: 458a

 5.   BULiGL, Kraków
Mapa przeglądowa typów gleb. Pieniński Park Narodowy : stan na 1.01.2010 r. / wyk. BULiGL, Kraków. - 1:10 000. - ukł. współrzędnych "PUWG 1992". - Kraków : BULiGL, [2010]. - 1 ark. ; 60x145 cm. - Mapa do operatu planu ochrony PPN na lata 2011-2030
Wykonano na podstawie kilku wcześniejszych map różnych autorów.
Nr inw.: 578m, Sygnatura: 578m

 6.   Dobrzański, B.
Gleby i ich wartość użytkowa / B. Dobrzański. - Warszawa : PWRiL, 1961. - 434 s. : rys. ; 22 cm
Nr inw.: 1023, Sygnatura: 1023

 7.   Gołębiewski, Tomasz
Charakterystyka przyrodnicza Góry Zamkowej w masywie Trzech Koron / Tomasz Gołębiewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2004 grudzień. - msk. 85 s. : zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska na kierunku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbowskiego. - Literatura s. 81-85.
Nr inw.: 304a, Sygnatura: 304a

 8.   Greszta, Jan
Mapa odczynu gleb warstw dolnych Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski(opr), Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana
Nr inw.: 24m, Sygnatura: 24m

 9.   Greszta, Jan
Mapa rodzajów i gatunków gleb Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski (opr.),Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana
Nr inw.: 22m, Sygnatura: 22m

 10.   Greszta, Jan
Mapa rozmieszczenia odkrywek glebowych Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski (opr.), Z. Karg (opr. graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana
Nr inw.: 23m, Sygnatura: 23m

 11.   Greszta, Jan
Mapa typów gleb Pienińskiego Parku Narodowego / Jan Greszta, Bolesław Adamczyk, Janusz Olszowski(opr.), Z. Karg (opr.graf.). - Zabrze : Zakład Badawczo Naukowy GOP w Zabrzu, 1971(?). - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 67x131 cm. - Oryginał mapy, na bristolu kolorowana
Nr inw.: 25m, Sygnatura: 25m

 12.   Jagieła, Monika
Wpływ sposobu koszenia łąk w Pienińskim Parku Narodowym na właściwości morfologiczne i fizyczne gleb. / Monika Jagieła. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydz. Rolniczo-Ekonomiczny, 2009. - msk. 40 s. : il. ; 30 cm. - Praca magisterska pod kier. dr Tomasza Zaleskiego
Nr inw.: 429a, Sygnatura: 429a

 13.   Kościelna, Marta
Ocena zmian morfologii gleby po pięciu latach koszenia łąki w Pienińskim Parku Narodowym / Marta Kościelna. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2011. - msk., 38 s.: il. ; 30 cm. - Praca inżynierska
Celem pracy było określenie wpływu koszenia mechanicznego i ręcznego na właściwości morfologiczne gleb. Badania prowadzono na polanie Wyrobek.
Nr inw.: 488a, Sygnatura: 488a

 14.   Kuźniar, K
Operat glebowy Pienińskiego Parku Narodowego / K. Kuźniar (pod kierunkiem). - Kraków, 1950 (około). - 63 s. ; 32 cm. - Maszynopis; operat
Nr inw.: 2a, Sygnatura: 2a[979]

 15.   Mapa Glebowa
Mapa glebowa Narodowego Parku Pienińskiego. - bmw : bnw, br. - 1 ark. : Skala 1:20 000 ; 50x77 cm. - Oryginał mapy na kalce technicznej
Nr inw.: 30m, Sygnatura: 30m
Nr inw.: 31m, Sygnatura: 31m

 16.   Marszewska, J.
Zarys mikrobiologii gleby / J. Marszewska. - Warszawa, 1948
Nr inw.: 638, Sygnatura: 638

 17.   Miklaszewski, S.Gleby ziem polskich / S. Miklaszewski. - wyd. 2. - Warszawa, 1912
Nr inw.: 274, Sygnatura: 274

 18.   Polska Akademia NaukOchrona Przyrody R. 44/1982 r. / red. Kazimierz Zarzycki (Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych). - Warszawa-Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 443 s. : il. ; 31 cm + mapy
Zawiera artykuł B. Adamczyka, J. Greszty i J. Olszowskiego "Gleby Pienińskiego Parku Narodowego"
Nr inw.: 1289cz, Sygnatura: 1289cz

 19.   Skiba, StefanGleby Karpat Polskich [Soils of the Polish Carpathians} / Stefan Skiba, Marek Drewniak, Andrzej Kacprzak [red.]. - Kraków : Inst. Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2003. - 49 s. : ryc., mapki kolor. ; 30 cm. - 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Kraków, 2003. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków,9-12.2003 r.. - ISBN 83-88424-22-X
Nr inw.: 4472, Sygnatura: 4472

 20.   Smyk, BolesławMikroorganizmy glebowe górskich ekosystemów leśnych / Bolesław Smyk. - 1984. - s. 97-131 : ryc. 1-3 ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, T. 12, 1984 r.. - Literatura s. 129- 130. - Summary s. [131]
Nr inw.: 297s, Sygnatura: 297s[3739]

 21.   Smyk, BolesławMikroorganizmy glebowe wybranych górskich ekosystemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem buczyny karpackiej(Dentario Glandulosae-Fagetum) / Bolesław Śmyk, Edward Różycki, Wiesław Barabasz. - 1985. - s. 112-134 ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta Agraria et Silvestria, Series: Silvestria, vol. 24, 1985 r.. - Literatura s. 131-132. - Summary s.132-133.
Nr inw.: 298s, Sygnatura: 298s[3740]

 22.   Staszewski, TomaszOkreślenie zawartości metali ciężkich w glebach w sieci monitoringu Pienińskiego Parku Narodowego / Tomasz Staszewski, Piotr Kubiesa, Włodzimierz Łukasik. - Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2007 r.. - msk., 8 s. : ryc., mapa ; 30 cm. - Praca zlecona przez Pieniński Park Narodowy
[Dotyczy kadmu i ołowiu.]
Nr inw.: 344a, Sygnatura: 344a

 23.   Szczocarz, AndrzejKoncepcja urządzenia Hali Majerz w Pienińskim Parku Narodowym / Andrzej Szczocarz. - Krościenko n.D. : Pieniński Park Narodowy, 1993 (10 luty). - 6 s. + 2 mapy kolorowane ; 30 cm. - Koncepcja zalesienia. Patrz Zbiorowiska roślinne Hali Majerz (142a) i Ekspertyza gleboznawcza Hali Majerz (141a).
Nr inw.: 262a, Sygnatura: 262a

 24.   Weiner, Wanda M.Wstępne badania nad glebowymi "Collembola" Pienin / Wanda M. Weiner. - 1976. - s. 353-370 ; 24 cm. - Nadbitka z: Fragmenta Faunistica, T. 21, nr 13, 1976 r.. - Literatura s. 367-369. - Reziume, Zusammenfassung.
Nr inw.: 272s, Sygnatura: 272s[3714]

 25.   Zaleski, TomaszWpływ koszenia ręcznego i mechanicznego na pokrywę glebową - podłoże : Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w 2008 roku / Tomasz Zaleski. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, 2008. - msk. [6] : [1], wykresy ; 30cm. - Sprawozdanie z badań za rok 2008 + podsumowanie za 4-letni okres badań
Nr inw.: 369a, Sygnatura: 369a

 26.   Zarzycki, KazimierzPrzyroda Pienin w obliczu zmian/ oprac. zbiorowe pod red. Kazimierza Zarzyckiego.- Warszawa-Kraków: PWN, 1982.- 579 s., [24]k. tabl. (w tym kolor.):ill., tabl, wykr. Err., 25 cm
Nr inw.: 2095, 2096