Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Geologia Pienin

 1.   Adamczyk, Bolesław
Gleby Pienińskiego Parku Narodowego / Bolesław Adamczyk, Jan Greszta, Janusz Olszowski. - Warszawa-Kraków, 1982 //Ochrona Przyrody. - 1982, 44, 317-339

 2.   Alexandrowicz, Stefan Witold
Stożki martwicowe w parkach narodowych Tatrzańskim i Pienińskim / Stefan Witold Alexandrowicz. - Warszawa-Kraków, 1988// Ochrona Przyrody. - 1988, 46, 361-382, Bibliografia ss. 379-381.-Summary

 3.   Alexandrowicz, Stefan Witold
Malakofauna i wiek osuwiska pod Czajakową Skałą w Wąwozie Homole / Stefan Witold Alexandrowicz. - Kraków, 1996 //Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1996, 4, 45-54

 4.   Aubrecht, Roman
Early cretaceous hiatus in the Czorsztyn succession (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): submarine erosion oremersion) / Roman Aubrecht i inni. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2006. - 161-196 : il. ; 29 cm. - Nadbitka z Annales Societatis Geologorum Poloniae vol. 76.- Bibliogr. s. 189-190, Nr inw.: 426s, Sygnatura: 426s

 5.   Birkenmajer, K.
Badania geologiczne w pienińskim pasie skałkowym / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1960. - s. 205-213 : Fig. 2 ; 30 cm. - Odbitka z Prac Instytutu Geologicznego t. 30, cz. 1
Nr inw.: 42s, Sygnatura: 42s[1269]

 6.   Birkenmajer, K.
Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr, Cz. 16 / K. Birkenmajer [et al.]. - Kraków : PAN Instytut Nauk Geologicznych, 2003. - 158 s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm + Mapki geologiczne. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 121/2003). - Literatura. - ISBN 83-909970-4-5
Nr inw.: 4592, Sygnatura: 4592

 7.   Birkenmajer, K.
Forma geologiczna andezytów Wżaru / K. Birkenmajer. - Warszawa, 1962. - s. 201-213 : Fig. 2 ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta geologica polonica, vol 12, nr 2/1962 r.; Literatura; streszczenia j. ang., j. ros.
Nr inw.: 39s, Sygnatura: 39s[1266]

 8.   Birkenmajer, K.
"Fucusopsis Anngulatus" Palibin (Problematica) z warstw pstrych (Dan-Paleocen) osłony pienińskiego pasa skałkowego /K. Birkenmajer. - Kraków, 1959. - s. 227-232 : Tabl. 1, fig. 2 ; 24 cm. - Odbitka z: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego t. 29. z. 2/1959 r.; literatura, summary
Nr inw.: 45s, Sygnatura: 45s[1272]

 9.   Birkenmajer, K.
Geneza Wąwozu Homole w Małych Pieninach / K. Birkenmajer. - Kraków, 1971. - s. 309-359 : ryc. ; 30 cm. - Nadbitka z: Ochrona Przyrody R. 36/1971 r.
Nr inw.: 77s, Sygnatura: 77s[1479]
Nr inw.: 111s, Sygnatura: 111s[1675]

 10.   Birkenmajer, K.
Nowe dane o geologii skał magmowych okolic Szczawnicy / K. Birkenmajer. -Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1958. - s. 89-103 : Fig. 4 ; 29 cm. -Odbitka autorska z: Prace Muzeum Ziemi, z. 1/1958 r.; Literatura, summary
Nr inw.: 41s, Sygnatura: 41s[1268]

 11.   Birkenmajer, K.
Palaenotological Evidence of the Age of the Magura Palaegene North of the Pieniny Klippen Belt of Poland (Carpathians)/ K. Birkenmajer. - 1962. - s. 219-221 ; 24 cm. - Odbitka z: Bulletin De L`academie Polonaise des Sciences ser. des sci. geol. et geogr. vol. 10, nr 4/1962 r.
Nr inw.: 46s, Sygnatura: 46s[1273]

 12.   Birkenmajer, K.
Przedeoceńskie struktury fałdowe w Pienińskim Pasie Skałkowym Polski / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 1970. - 81 s. : ryc., mapy luzem ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 31/1970)
Nr inw.: 1480, Sygnatura: 1480

 13.   Birkenmajer, K.
Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym cz. 1-4 / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 1958. - 134, 71, 86, 54 s. : zdj., mapki ; 21 cm. - Zawiera: Szkic geologiczny pasa skałkowego cz.1 ; Wycieczki w rejonie Cz. Dunajec-N.Targ-Frydman cz.2 ; Wycieczki w rejonie Falsztyn-Czorsztyn-Niedzica-Sromowce. cz.3 ; Wycieczki w rejonie Krościenko-Szczawnica-Jaworki cz.4
Nr inw.: 722, Sygnatura: 722

 14.   Birkenmajer, K.
Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. -Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1 - 4. - cz.1 : Szkic geolog. pasa skałkowego. - 134 s. : rys. ; 21 cm
Nr inw.: 2380, Sygnatura: 2380

 15.   Birkenmajer, K.
Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. -Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1-4. - cz.2 : Wycieczki w rejonie Czarny Dunajec-Nowy Targ- Frydman. - 74 s. : rys., mapki ; 21 cm
Nr inw.: 2381, Sygnatura: 2381

 16.   Birkenmajer, K.
Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. -Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1-4. - cz. 3 : Wycieczki w rejonie Falsztyn-Czorsztyn-Niedzica-Sromowce. - 72 s. : rys., mapki ; 21 cm
Nr inw.: 2382, Sygnatura: 2382

 17.   Birkenmajer, K.
Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym / K. Birkenmajer. -Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1958. - cz. 1-4. - cz. 4 : Wycieczki w rejonie Krościenko-Szczawnica-Jaworki-Biała Woda. - 88 s. : rys., mapki ; 21 cm
Nr inw.: 2383, Sygnatura: 2383

 18.   Birkenmajer, K.
Seria czertezicka - nowa seria skałkowa Pienin / K. Birkenmajer. -Warszawa, 1959. - s.499-517 : Fig. 1 ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta geologica polonica vol. 9, nr 4/1959 r.; literatura, streszcz. j.ros., j.ang.
Nr inw.: 47s, Sygnatura: 47s[1275]

 19.   Birkenmajer, K.
Stratygrafia i paleografia serii czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski / K. Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1963. - 380 s. : Figs. 1,2, Tabs. 1-5, Pls. I-XXV ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 9/1963). - Literatura s. 346-357
Nr inw.: 1263, Sygnatura: 1263

 20.   Birkenmajer, K.
W sprawie rzekomego pliocenu w Kluszkowcach na Podhalu / K. Birkenmajer. -Warszawa, 1962. - s. 215-226 : Fig. 4 ; 24 cm. - Nadbitka z: Acta Geologica Polonica vol. 12, nr 2/1962 r.; literatura, streszcz. j.ros., j.ang.
Nr inw.: 48s, Sygnatura: 48s[1276]

 21.   Birkenmajer, K.
Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. Cz. 2 skałki w Rogoźniku koło Nowego Targu / K.Birkenmajer. - Kraków, 1962. - s. 159-185 : ryc. 10 ; 30 cm. - Osobne odbicie z "Ochrony Przyrody" R. 28; Literatura; summary
Nr inw.: 43s, Sygnatura: 43s[1270]

 22.   Birkenmajer, K.
Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego. Cz. 1 / K. Birkenmajer, J. Dudziak, A. Jednorowska. - Warszawa : Wyd. Geologiczne, 1979. - 128 s. : rys., tabl., mapki ; 24 cm. - W: Studia Geologica Polonica, vol. 61/1979 r.; literatura
Nr inw.: 144s, Sygnatura: 144s[1768]

 23.   Birkenmajer, K.
Microfaunal Reconnaissance of the Dogger of the Pieniny Klippen Belt (Carpathians) in Poland / K. Birkenmajer, O.Pazdro. - 1963. - s. 127-132 : 1 tabela ; 24 cm. - Odbitka z: Bulletin de L`academie Polonaise Des Sciences, ser. des sci. geol. et geogr. vol. 11, nr 3/1963 r.
Nr inw.: 40s, Sygnatura: 40s[1267]

 24.   Birkenmajer, K.
Przyczynek do stratygrafii doggeru i malmu pienińskiego pasa skałkowego / K. Birkenmajer, J. Znosko. - Kraków, 1955. - 36 s. : Tabl. I-II i 1 fig. ; 24 cm. - Osobne odbicie z 23 Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego z roku 1953; literatura; tłum. j. ros., j. ang.
Nr inw.: 38s, Sygnatura: 38s[1265]

 25.   Birkenmajer, Krzysztof
Pieniński Pas Skałkowy / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1959. - 20 s., 3 mapy pod opaską ; 24 cm. - (Przekroje geologiczne przez Polskę)
Nr inw.: 4394, Sygnatura: 4394

 26.   Birkenmajer, Krzysztof
Post-collisional late middle miocene (sarmatian) Pieniny volcanic arc, Western Carpatians = Pokolizyjny wulkaniczny łuk Pienin pochodzący z późnego środkowego miocenu / Krzysztof Birkenmajer. - 2003. - s. 79-80 : Fig. ; 24 cm. - Nadbitka z: Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci, 51(1): 79-89. - References.
Nr inw.: 339s, Sygnatura: 339s

 27.   Birkenmajer, Krzysztof
Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1979. - 235, [2] s., 15 złożonych map : ryc. ; 21 cm. - Literatura s. 225-227. - Słowniczek trudniejszych terminów geologicznych s.228-236.. - ISBN 83-220-0038-3
Nr inw.: 3842, Sygnatura: 3842

 28.   Birkenmajer, Krzysztof
Uskoki przesuwcze w północnym obrzeżeniu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce / Krzysztof Birkenmajer. - Warszawa, 1983. - s. 89-112 : Fig. 1-13 ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Geologica Polonica, vol. 77, 1983 r., Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 4. -Literatura s. 110-111. - Summary s. 111-112.
Nr inw.: 187s, Sygnatura: 187s[3629]

 29.   Birkenmajer, Krzysztof
Age of Palaeogene Flysch in the Pieniny Klipen Belt, Carpathians, Poland, Based on Calcareous Nannoplankton /Krzysztof Birkenmajer, Józef Dudziak. - 1988. - s. 15-24 : Fig. 2; Tab. I-II ; 24 cm. - Bulletin of the Polish Academy of Sciences Earth Sciences, vol. 36, nr 1, 1988 r.. - Literatura s. 23-24.
Nr inw.: 198s, Sygnatura: 198s[3640]

 30.   Birkenmajer, Krzysztof
Wiek fliszu Magurskiego (Paleogen) północnego obrzeżenia pienińskiego pasa skałkowego w Polsce na podstawie nannoplangtonu / Krzysztof Birkenmajer, Józef Dudziak. - Warszawa, 1981. - s. 7-36 : Fig. 1-6; tab. 1-4; tabl.I-VII ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Geologica Polonica, vol. 70, 1981 r., Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 3. -Literatura s. 30-32. - Summary s. 33-34.
Nr inw.: 189s, Sygnatura: 189s[3631]

 31.   Birkenmajer, Krzysztof
Wiek formacji Wronińskiej (Alb) jednostki Grajcarka w pienińskim pasie skałkowym na podstawie nanoplangtonu wapiennego = Age of the Wronine Formation (Albian) of the Grajcarek Unit in the Pieniny Klippen Belt, Carpathians,based on calcareous nannoplankt / Krzysztof Birkenmajer, Józef Dudziak. - Warszawa, 1987. - s. 87-106 : Fig. 1-6; Tab. 1, 2; Tabl. I-VI ; 24 cm. - Studia Geologica Polonica, vol 92, 1987 r., Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 7. - Literatura. -Summary s. 104
Nr inw.: 185s, Sygnatura: 185s[3627]

 32.   Birkenmajer, Krzysztof
Wiek Utworów granicznych Kredy Dolnej i Górnej płaszczowin Braniskiej i Pienińskiej (pieniński pas skałkowy) na podstawie nannoplanktonu wapiennego = Age of Lower-Upper Cretaceous transition beds in the Branisko and Pieniny nappes, Pieniny Klippen Belt ( / Krzysztof Birkenmajer, Józef Dudziak. - Warszawa, 1987. - s.107-123 : Fig. 1-4, Tab. 1; Tabl. I,II ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Geologika Polonica, vol 92, Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz. 7. - Literaturas.120-122. - Summary
Nr inw.: 181s, Sygnatura: 181s[3623]

 33.   Birkenmajer, Krzysztof
Stratygrafia górnej kredy płaszczowiny braniskiej okolic Sromowiec Wyżnych w Pieninach / Krzysztof Birkenmajer, Antonina Jednorowska. - Warszawa, 1983. - s. 7-26 : Fig. 1-6 ; 24 cm. - Nadbitka z: Studia Geologica Polonica, vol. 77, 1983 r., Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego cz 4. -Literatura s. 24-25. - Summary s. 26
Nr inw.: 192s, Sygnatura: 192s[3634]

 34.   Birkenmajer, Krzysztof
The Branisko Succession (Jurassic-Cretaceous) in the Czorsztyn Range, Pieniny National Park (Pieniny Klippen Belt,West Carpathians, Poland): description of selekted field sections = [Sukcesja braniska (jura- kreda) w rejonie Czorsztyna, Pieniński Park Narodowy (pieniński pas skałkowy) / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków, 2009 // Studia Geologica Polonica. - 2009, 132, 71-90

 35.   Birkenmajer, Krzysztof
Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. I / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków // Ochrona Przyrody. - 1957, 24, s. 157-178

 36.   Birkenmajer, Krzysztof
Zagadnienia ochrony przyrody nieożywionej w Polsce / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków, 1959 // Ochrona Przyrody. - 1959, 26, 16-32

 37.   Birkenmajer, Krzysztof (red.)
Budowa geologiczna pienińskiego pasa skałkowego i Tatr=Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts, Carpathians / pod red. Krzysztofa Birkenmajera. - Kraków : Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, 2009. - 115 s. : il. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426 ; 132). - ISBN 978-83-61375-16-6
Zawiera artykuł K. Birkenmajera "Sukcesja braniska (jura-kreda) w rejonie Czorsztyna, Pieniński Park Narodowy
Nr inw.: 5093, Sygnatura: 5093

 38.   Birkenmajer, Krzysztof (red.)
Geology of the Pieniny Klippen Belt and the Tatra Mts. Carpathians vol. 131 = Budowa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego i Tatr / Krzysztof Birkenmajer. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie, 2008. - 289 s. : ill.,mapki kol. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN ISN 0081-6426). - Includes bibliographical references. - ISBN 978-83-61375-12-8
Nr inw.: 4971, Sygnatura: 4971

 39.   Birkenmajer, Krzysztof (red.)
Budowa geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego : Geology of the Pieniny Klippen belt and the Tatra Mtc, Carpathians. Cz. 1-2 / pod red. Krzysztofa Birkenmajera. - Kraków : Instytut Nauk Geologicznych PAN, 2007. - 152 s., , tabl. kolor., mapy ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN 0081-6426 ; vol. 127). - ISBN 978-83-918081-7-7
Nr inw.: 4961, Sygnatura: 4961

 40.   Buczyński, Michał
Charakterystyka przyrodnicza wzgórza Zamkowego w Czorsztynie / Michał Buczyński. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, 2004 grudzień. - msk. 74 s. + 5 zał. :zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska na kierunku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbowskiego. - Literatura s. 71-74.
Nr inw.: 314a, Sygnatura: 314a

 41.   Cieszkowski, M.
Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki złatniańskiej rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja) / M. Cieszkowski, J. Golonka, M. Krobicki i inni

 42.   Dyakowska, J.
Interglacjał w Kątach koło Sromowiec Wyżnich (Pieniny) / J. Dyakowska. - PAU, Kraków, 1947 // Starunia. - 1947, 23

 43.   Golonka, Jan
The Dunajec River rafting - one of the most interesting geoturistic excursions in the future trans-border PieninyGeopark = [Spływ Dunajcem jako jedna z najważniejszych wycieczek geoturystycznych przyszłego Geoparku Pieniny] / Jan Golonka, Michał Krobicki. - Kraków, 2007 // Geoturystyka. - 2007, 3(10), 29-44

 44.   Golonka, Jan
Transganiczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu / Jan Golonka, Michał Krobicki i inni. - Nowy Targ :Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - 47-56

 45.   Gołębiewski, Tomasz
Charakterystyka przyrodnicza Góry Zamkowej w masywie Trzech Koron / Tomasz Gołębiewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2004 grudzień. - msk. 85 s. : zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska na kierunku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbowskiego. - Literatura s. 81-85.
Nr inw.: 304a, Sygnatura: 304a

 46.   Grabowski, Jacek
New paleomagnetic reesults from the Polish part of Pieniny Klipen Belt, Carpathins - evidence for thepalaeogeographic position of the Czorsztyn Ridge in the Mesozoic. / Jacek Grabowski, Michał Krobicki, Katarzyna Sobień. - 2008. - 31-44 : il. ; 30 cm. - Nadbitka z "Geological Quarterly" nr 52 z. 1 .- Bibliogr. s. 42-44
Nr inw.: 427s, Sygnatura: 427s

 47.   Horwitz, L.
Spostrzeżenia geologiczne z okolic Szczawnicy / L. Horwitz. - Warszawa, 1925. - s. 307-324 : 1 rys. ; 24 cm. - Nadbitka z: Sprawozdania Polskiego Instytutu Geologicznego t. 3, z. 1-2. 1925 r.
Nr inw.: 110s, Sygnatura: 110s[1672]

 48.   Horwitz, L.
Mapa geologiczna Parku Narodowego w Pieninach wg. dr Ludwika Horwitza / L. Horwitz. - bmw : bnw, [1937]. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 75x115cm. - Matryca na kalce technicznej niekolorowana (patrz poz. 29m]
Nr inw.: 215m, Sygnatura: 215m
Nr inw.: 216m, Sygnatura: 216m

 49.   Horwitz, L.
Mapa geologiczna Parku Narodowego w Pieninach / L. Horwitz. - Warszawa : bnw, 1937. - 1 ark. : Skala 1:10 000 ; 64x66 cm. - Oryginał mapy, część wschodnia Parku
Nr inw.: 29m, Sygnatura: 29m

 50.   Kardymowicz, Irena
Enklawy w andezytach okolic Pienin = Inclusions in the Andesites of the Pieniny Region / Irena Kardymowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1957. - 152 s. : 67 tabl. ; 24 cm. - (Instytut Geologiczny, ISSN ISSN Biuletyn 117). - Summary s. 122-144
Nr inw.: 3783, Sygnatura: 3783

 51.   Klimaszewski, Mieczysław
Morfologia i dyluwium doliny Dunajca. Od Pienin po Ujście / Mieczysław Klimaszewski. - Warszawa : Instytut Geograficzny UJ, 1937. - 54, [2] + mapa i 2 profile ; 25 cm. - (Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zeszyt 18). - Odbitka z "Wiadomości Służby Geograficznej" Nr 2/1937
Nr inw.: 4647, Sygnatura: 4647ss
Nr inw.: 4911, Sygnatura: 4911

 52.   Klimaszewski, Mieczysław
Przełomy rzeczne w Karpatach / Mieczysław Klimaszewski. - Warszawa, 1953 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1953, 5, 3-12

 53.   Kostrakiewicz, Leszek
Zróżnicowanie denuacji chemicznej skał węglanowych i fliszowych Pienińskiego Parku Narodowego i jego obrzeża /Leszek Kostrakiewicz. -Kraków, 1998 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, zeszyt 4, 31-44

 54.   Kowalski, Kazimierz
Jaskinie Polski / Kazimierz Kowalski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. - 22 s. : il. ; 30 cm
Jest to oprawione ksero fragmentu III tomu "Jaskiń Polskich" dot. Pienińskiego Pasma Skalic.
Nr inw.: 5359, Sygnatura: 5359

 55.   Krawczyk, Andrzej J.
Belemnites from the Szlachtowa Formation (Middle Jurassic), Pieniny Klippen Belt, Carpathians / Andrzej J. Krawczyk, Michał Krobicki, Tadeusz Słomka. -1992. - 7 s. : Fig. 1-3, Plate 1 ; 24 cm. - Odbitka z: Bulletin of the Polish Academy of Sciences Earth Sciences, vol. 40, nr 1, 1992 r. -Literatura s. 6-7
Nr inw.: 234s, Sygnatura: 234s[3676]

 56.   Krobicki, M.
Otwornice wapiennych egzotyków facji urgońskiej w górnokredowych i paleogeńskich utworach pienińskiego pasa skałkowego Polski / M. Krobicki, B. Olszewska

 57.   Krobicki, M.
Paleoceńskie olistolity wapieni koralowo-glonowych rejonu Haligowiec (pieniński pas skałkowy, Słowacja) / M.Krobicki, J. Golonka i inni

 58.   Krobicki, Michał
Środkowojurajskie wapienie bulaste sukcesji czertezickiej pienińskiego basenu skałkowego Polski - fakty i kontrowersje/ Michał Krobicki, Andrzej Wierzbowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009. - 600-606 : il. ; 30 cm. - Odbitka artykułu z Przeglądu geologicznego vol. 57 nr 7
Nr inw.: 425s, Sygnatura: 425s

 59.   Krobicki, Michał
Środkowojurajska (bajos) fosfatyzacja w pienińskim pasie skałkowym / Michał Krobicki. - Warszawa, 2003 // Tomy Jurajskie. - 2003, 1, 116-117

 60.   Krobicki, Michał (red.)
Geologia 2008 t. 34 : Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza /red. Michał Krobicki. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - 216, [2] s. : il.; zdj., wykresy ; 24 cm. - Zawiera: Wykształcenie i biostratygrafia wybranych profili górnej i dolnej kredy sukcesji braniskiej i pienińskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski, na podstawie wapiennych dinocyst i kalpionellidów / Jan Hejnar. Utwory jurajskie sukcesjii czertezickiej (pieniński pas skałkowy) w obszarze typowym - nowe dane biostratygraficzne i ich konsekwencje paleograficzne / Michał Krobicki, Andrzej Wierzbowski. - Wymienione powyżej pozycje są abstraktami. Geologia 2008 t.34, zeszyt 3/1. - ISBN ISSN: 0138-0974
Nr inw.: 5103, Sygnatura: 5103

 61.   Krobicki, Michał (red.)
Egzotyki karpackie - znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficzno-geotektonicznych. Ogólnopolskie seminarium, 13grudnia 2004, Kraków / red. Michał Krobicki. - Kraków : AGH, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2004. - 79 s. ; 24 cm. - Zawiera: Ewolucja późnojurajskiej platformy węglanowej na podstawie / J. Matyszkiewicz, B.Olszewska, M.Krobicki,J .Golonka . Otwornice wapiennych egzotyków facji urgońskiej w górnokredo... / M. Krobicki, B. Olszewska. Pozycja geologiczna utworów węglanowych we fliszu jednostki / M. Cieszkowski, J. Golonka, M. Krobicki. Paleceńskie olistolity wapieni koralowo-glonowych rejonu Hal / J. Golonka, M. Krobicki, B. Kołodziej. - [M.in. pieniński pas skałkowy]
Nr inw.: 4770, Sygnatura: 4770[2935]

 62.   Kutek, Jan
A new account on the Upper Jurassic stratigraphy and ammonites of the Czorsztyn succession, Pieniny Klippen Belt,Poland / Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski. - Warszawa : PWN, PAN Komitet Nauk Geologicznych, 1986. - s. 289-316 : Fig. ; 24 cm. - Odbitka z: Acta Geologica Polonica, vol. 36, nr 4, 1986 r.. - Literatura s. 312-315. - Streszczenie (j.pol.) s.315-316
Nr inw.: 242s, Sygnatura: 242s[3684]

 63.   Kutyba, Jacek
Opracowanie przeniesienia eksponatów geologicznych z czaszy Zalewu Czorsztyńskiego. Etap I - opracowanie projektu /Jacek Kutyba (opr), Krzysztof Birkenmajer (wer.). - Kraków : Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa... Kraków, 1987. - [15] s. + mapa ; 30 cm. - Odbitka kserograficzna
Nr inw.: 366a, Sygnatura: 366a

 64.   Lubera, Ewa
Rzeźba skałkowa Wąwozu Sobczańskiego : Pieniny właściwe / Ewa Lubera. -Kraków, 2008. - 43 s. : il. kol. mapka ; 30. - bibl. 43 s.
Nr inw.: 367a, Sygnatura: 367a

 65.   Luks, Dariusz
Analiza wytrzymałościowa skał budowlanych w obiekcie zabytkowym "Zamek Czorsztyn" / Dariusz Luks. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Warszawski, 2008. - msk., 113 s. : il.. -Bibliografia s. 97-98Nr inw.: 390a, Sygnatura: 390a

67.    Mapa Geologiczna
Mapa geologiczna. Atlas Geologiczny Galicji, zeszyt 24, SZCZAWNICA. Pas 7, słup IV / Oprac. W. Uhlig. - Wiedeń : c. i k. Zakładzie wojsk. geograficznym w Wiedniu, przed 1914 r.. - 1 ark. : Skala 1:75 000 ; 71x58 cm. - Druk - kolorowy
Nr inw.: 511m, Sygnatura: 511m

 68.   Mapa Geologiczna
Mapa geologiczna. Mapa geologiczna Polski. Ark. 16 Niedzica / Oprac. Krzysztof Birkenmajer 1957 r.. - [Warszawa] : [Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne], 1959. - 1 ark. (fragment) : Skala 1:10 000 ;66x80 cm. - Kserkopia - kolorowa.
Nr inw.: 510m, Sygnatura: 510m

 69.   Mapa Geologiczna
Mapa geologiczna. Mapa geologiczna Polski. Ark. 6 Czorsztyn / Oprac. Krzysztof Birkenmajer 1962 r.. - [Warszawa] : [Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne], 1963. - 1 ark. (fragment) : Skala 1:10 000 ;66x80 cm. - Kserkopia - kolorowa.
Nr inw.: 509m, Sygnatura: 509m

 70.   Mapa Geologiczna
Mapa geologiczna. Szczegółowa mapa geologiczna Polski. 1050 - Szczawnica-Krościenko / Oprac. A. Kulka, W. Rączkowski,K. Żytko, S.Gucik, Z. Paul (1985 r.). - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, 1987. - 1 ark. : Skala 1:50 000 ; 60x75 cm +Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Szczawnica-Krościenko (z 4 tab. i 7 tabl.),Warszawa 1991. - Drukowana - kolorowa.
Nr inw.: 507m, Sygnatura: 507m

 71.   Mapa Obszaru
Mapa obszaru górniczego "Szczawnica" utworzonego dla złoża wód leczniczych. Woj. Kraków, powiat Nowy Targ, Szczawnica. Stan na 1967 r.. - bmw : bw, 1968(?). - 1 ark. : Skala 1:25 000 ; 31x58 cm. - Ozalid
Nr inw.: 149m, Sygnatura: 149m

 72.   Mapa Zalegania
Głębokość zalegania węglanu wapnia (wykrywalnego przy pomocy 10% kwasu solnego) w Pienińskim Parku Narodowym. - bmw : bnw, [?]. - 1 ark. : Skala 1:20 000 ; 60x85 cm. - Oryginał na kalce technicznej
Nr inw.: 220m, Sygnatura: 220m
Nr inw.: 221m, Sygnatura: 221m

 73   Matyszkiewicz, J.
Ewolucja późnojurajskiej platformy węglanowej na podstawie badań egzotyków z utworów paleocenu warstw jarmuckich(pieniński pas skałkowy, jednostka Grajcarka) / J. Matyszkiewicz, B.Olszewska, M. Krobicki, J. Golonka

 74.   Myczyński, R.
Sratygrafia Jury Środkowej serii braniskiej okolic Czorsztyna (Pieniński Pas Skałkowy) / R. Myczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1973. - 122 s. : fig. 1-15, tabl. 1-2, pls. 1-16 ; 25 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN ISSN vol. 42/1973). - Literatura.
Nr inw.: 1817, Sygnatura: 1817

 75.   Myczyński, Ryszard
Amonity toarku - aalenu sukcesji basenowych polskiej części pienińskiego pasa skałkowego oraz dolnej sukcesji reglowej Tatr / Ryszard Myczyński. -Warszawa, 2003 // Tomy Jurajskie. - 2003, 1, 113
Abstrakt referatu z konferencji "Jurassica III", która odbyła się w Żarkach 24-26 września 2003 r.

 76.   Remiszewski, Ryszard M.
Ojciec geologii polskiej. Sympozjum poświęcone Stanisławowi Staszicowi / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 21 listopad 2005 r (poniedziałek)
Ur. w Pile 6.XI.1755 r. zm. w Warszawie 20.I.1826 r. 3.XII.05 r. w Krakowie odbędzie się sympozjum K.T.G. ZG PTTK pt. "Góry w działalności Stanisława Staszica" (m.in. referat: Jacek Kolbuszewski "Znaczenie Stanisława Staszica w dziejach lit. o Tatrach".

 77.   Remiszewski, Ryszard M.
Tajemnica "Wodnej Bani" wyjaśniona / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 26 maja 2006 r (piątek)
Na początku maja 2006 r. udało się ostatecznie wyjaśnić - dzięki członkom Sekcji Penetracji Podziemi przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - ostatnią niewiadomą sztolni "Wodna Bania" w Palkowskim Potoku, drugą w Jarmucie.

 78.   Rytlewski, Jerzy
Współczesne deformacje skałek z terenu zamku czorsztyńskiego nad Dunajcem / Jerzy Rytlewski. -. - Kwartalnik Geologiczny, 1970. - 36 s. : 10 s., [3] k. tabl. ; 24 cm. - Nadbitka z Kwartalnika Geologicznego t.14 nr 1 s.123-130.- literatura.- tłum. j. ros., j. ang.
Nr inw.: 480s, Sygnatura: 480s

 79.   Siedlarczyk, Lucjan
Góra Wdżar jako walor turystyczny gminy Czorsztyn / Lucjan Siedlarczyk. -Nowy Targ : Instytut Rekreacji i Turystyki, 2010. - 58 s. : il. ; 30 cm. -praca dyplomowa (licencjat)
Nr inw.: 491a, Sygnatura: 491a

 80.   Skrok, Monika
Budowa geologiczna obszaru w zlewni Potoku Sopotnickiego (Szczawnica Wyżna) / Monika Skrok. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Geologicznych, 2003. - msk., 46 s. + map : zdj. kolor., fig. ; 30 cm.  Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż. Jana Golonki. -Literatura s. 43-46.
Nr inw.: 280a, Sygnatura: 280a

 90.   Stempień-Sałek, Marzena
Stanowiska geologiczne w rejonie zbiornika czorsztyńskiego / Marzena Stempień-Sałek. - Warszawa // Przyroda Polska. - 2012, 7, 34-35

 91.   Tyszka, J.
Methods and Applications in Microplaeontology / J. Tyszka, M. Oliwkiewicz-Miklasińska, P. Gedl. - Kraków : PAN Instytut Nauk Geologicznych, 2005. -410, [2] s. : fig. ; 24 cm. - (Studia Geologica Polonica, ISSN vol. 124). -Zawiera: High resolution microfossil, microfacies... Pieniny Klippen / Krzysztof Bąk,Marcin Barski, Marta Bąk.Urgonion-type microfossils in exotic... Sromowce an Jarmuta / Michał Krobicki, BArbara Oszewska. The Trawne Member(Albian-Cenomanian, Pieniny Klippen Belt / Katarzyna Pióro. - ISBN 83-918081-4-9
Nr inw.: 4788, Sygnatura: 4788

92.   Wżar Góra Wżar w Kluszkowcach / Tadeusz Słomka, Elżbieta Słomka. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji, Geofizyki i Ochrony, 2006. - 82-84 : Województwo małopolskie w: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce.

92.   Zarzycki, Kazimierz
Przyroda Pienin w obliczu zmian/ oprac. zbiorowe pod red. Kazimierza Zarzyckiego.- Warszawa-Kraków: PWN, 1982.- 579 s., [24]k.tabl (w tym kolor.):ill., tabl, wykr. Err., 25 cm.
Nr inw.: 2095, 2096