Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Projekty współfinansowane przez NFOŚiGW w Pienińskim Parku Narodowym

 
 
 
 
 
lata 2014-2016

„Modernizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej w Pienińskim Parku Narodowym usprawniająca wdrożenie planu ochrony, monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń” – umowa dotacji nr 770/2014/Wn-50/OP-IN/D z dnia 14.11.2014 r.