Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Zamek św. Kingi na Górze Zamkowej

   1.  Przystosowanie zamków w Ojcowskim i Pienińskim Parku Narodowym do celów turystycznych / Mariusz Gotfryd //W: Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych / pod red. Józefa Partyki. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Stow. "Kultura i Natura" im. J.G. Pawlikowskiego, 2003. -. - zdj.. - s. 763-772
 
   2.  Zamkowa Góra zamknięta / Włodzimierz Knap // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 1 września 2007 r. (sobota)
Wyraz oburzenia miejscowej i nie tylko społeczności z powodu zamknięcia pętli na Górze Zamkowej.
 
   3.  Ostoja ciszy i skupienia. Zamek świętej Kingi w Pieninach / Stanisław Zachwieja // Gazeta Krakowska. Na Podhalu -Magazyn Sobota. - 2005 r., sobota-niedziela, 10-11.XII.2005
"Ogólnie" o Zamku św. Kingi w Pieninach pod Trzema Koronami
 
   4.  Pienińska pustelnia w 100.lecie budowy / Jolanta Jarocka-Bieniek // Z Doliny Grajcarka. - 2004r., nr 146 (listopad),s. 3
Artykuł w stulecie budowy pustelni pienińskiej na Górze Zamkowej w Pieninach
 
 5.   [wiśniewski, Feliks]
Zameczek Świętej Kingi w Pieninach / F.W. [Feliks Wiśniewski]. - Kielce : Antykwariat Górski "FILAR", 1999. - 18 s. ; 19 cm. - Reprint z oryginału: Krosno : Czcionkami Drukarni Lenika, 1896. - ISBN 83-909612-6-1
Nr inw.: 4090, Sygnatura: 4090
 
 6.   Almanach Nowotarski
Almanach Nowotarski. Nr 11 / Stanisław Michalczuk (red. nacz.). - Nowy Targ : Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 2007. - 431 s. : il. ; 25 cm. - Autorzy i artykuły "Almanachu nowotarskiego" za lata 2002-2006.- Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 1998.
Nr inw.: 5032, Sygnatura: 5032
 
 7.   Baszak, Stefania
Pieniński pustelnik z Góry Zamkowej / Stefania Baszak. - Sromowce Niżne : Stefania Baszak (mała poligrafia), 2005. - 29 s. ; 21 cm
O pustelniku Wincentym Kasprowiczu (9.01.1897 - 30.08.1974)
Nr inw.: 4847, Sygnatura: 4847
 
 8.   Cabalska, Maria
Ruiny zamku pienińskiego : materiały z badań archeologicznych w latach 1953-1978 / Maria Cabalska, Stanisław Kołodziejski, A. Żaki. - bm. : bw., 1953-1978. - 36 s. ; 33 cm. - Zawiera: Zamek Pieniński w świetle badań wykopaliskowych (1976 r.) ; Sprawozdanie z bad. archeolog. na Zamku Pienińskim w 1977 r. ; Pieniny (1980 r.) ; Zamek Pieniny w świetle bad. archeolog. (Wierchy, 49, 1980 r ; Rezultaty wstępnych bad. weryf. średniow. założeń obr. w Pieninach ; Eksploracja Zamku Pienińskiego (1953 r.). - Zbiór artykułów(odbitki ksero.)
Nr inw.: 45a, Sygnatura: 45a[2689]
 
 8.   Enochita
Zamek św. Kingi i pustelnia w Pieninach / Enochita. - Poznań, 1926. - s. 650-651 : zdj. ; 30 cm. - Ksero z: Przewodnik Katolicki, Nr 47, 12.11.1926 r.
Nr inw.: 356s, Sygnatura: 356s
 
 9.   Gołębiewski, Tomasz
Charakterystyka przyrodnicza Góry Zamkowej w masywie Trzech Koron / Tomasz Gołębiewski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, 2004 grudzień. - msk. 85 s. : zdj. kolor., ryc., tab. ; 30 cm. - Praca magisterska na kierunku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wierzbowskiego. - Literatura s. 81-85.
Nr inw.: 304a, Sygnatura: 304a
 
 10.   Karwowski, Krzysztof
Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi / Krzysztof Karwowski. - Nowy Targ, 2006 // Almanach nowotarski. - 2006, 10,100-112
 
  11.   Kocańda, Paweł
Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i zamku Pieniny / Paweł Kocańda. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011/2012. - msk. 121 s. : il. ; 30 cm. - praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. UR Zbigniewa Piankowskiego
Nr inw.: 518a, Sygnatura: 518a
 
 12.   Kołodziejski, Stanisław
Ze studiów nad genezą zamków w Pieninach / Stanisław Kołodziejski. - Kraków-Krosno, 2003. - s. 369-382 ; 21 cm. - Ksero z: Polonia Minor Medii Aevi, 2003 r.
Nr inw.: 365s, Sygnatura: 365s
 
 13.   Kołodziejski, Stanisław
Dziedzictwo Kulturowe Pienińskiego Parku Narodowego i jego otoczenia / Stanisław Kołodziejski. - Ojców, 2003. - s. 369-382 : ryc. ; 21 cm. - Ksero z: Ochrona dóbr kultury i historycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, Ojców 2003 r.
Nr inw.: 364s, Sygnatura: 364s
 
 14.   Remiszewski, Ryszard M.
Resztki zamku "Pieniny" uratowane / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 16 listopada 2007 r (piątek)
Wywiad z mgr inż. arch. Piotrem Stępniem nadzorującym prace zabezpieczające ruiny XIII-wiecznego zamku "Pieniny" na Górze Zamkowej finansowane przez Pieniński Park Narodowy.
 
 15.   Remiszewski, Ryszard M.
Patrymonium w Pieninach / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. - 14 czerwca 2004 r.(poniedziałek)
 
 16.   Remiszewski, Ryszard M.
O patrymonium św. Kingi / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 3czerwca 2005 r. (piątek)
Patrymonium w Pieninach. O Górze Zamkowej i ruinach Zamku św. Kingi i związanych z tym miejscem wydarzeniach historycznych.
 
 17.   Remiszewski, Ryszard M.
Geneza Sanktuarium bł. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach / Ryszard M. Remiszewski (Gliwice), Jan Ślusarczyk(Katowice) // Prace Pienińskie. - 1994, Nr 6 (48 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 17-23, zdj.
Bibliografia - 23 poz.
 
 18    Remiszewski, Ryszard M.
Kto zbudował pustelnię pienińską? / Ryszard M. Remiszewski. - 1996. - s. 45-50 ; 30 cm + 21 cm. - Ksero z: Prace Pienińskie, T. 8, 1996 r.
Nr inw.: 353s, Sygnatura: 353s
 
 19.   Remiszewski, Ryszard M.
Kronika zameczku świętej Kingi i Pustelnia w Pieninach - pamiętnik Wincentego Kasprowicza [Dokument elektroniczny] /zeskanował i sporządził Ryszard M. Remiszewski. - dane graficzne. - Gliwice, 2008. - 1 CD ; 12 cm. - Kopia skanu oryginalnego pamiętnika Wincentego Kasprowicza.- Wymagania programowe - Adobe photo shop
Nr inw.: 77e, Sygnatura: 77e
 
 20.   Remiszewski, Ryszard M.
Strażnik patrymonium / Remiszewski Ryszard M. // Dziennik Polski, dodatek Podhalański. Wędrówki niecodzienne.. - 26stycznia 2007 r. (piątek)
(Pustelnię d maja 1924 r. zamieszkiwał Wincenty Kasprowicz pochodzący z Mijanowa w Wielkopolsce.
 
 21   Remiszewski, Ryszard M.
Konserwacja murów Zamku Pieniny / Ryszard M. Remiszewski. - Szczawnica , 2007 // Prace Pienińskie. - 2007, 17, 153-161
 
 22   Stępień, Piotr
Ruiny Zamku św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. Zabezpieczenie i zagospodarowanie ruin zamku. Koncepcja programowo-przestrzenna / Piotr Stępień. - Kraków : P. Stępień, 2003. - msk., 17 s. + 5 zał. : 31 fot. + 7 repr. + 12 ryc. ; 30 cm. 
 Nr inw.: 276a, Sygnatura: 276a
 
 23   Stępień, Piotr
Ruiny Zamku Św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. Zabezpieczenie i zagospodarowanie ruin zamku : Projekt budowlany/ Piotr Stępień, Stanisław Karczmarczyk. - Kraków, 2004. - [200] s. : il. ; 30 cm. - Projekt wykonany na zamówienie Gospodarstwa Pomocniczego przy Pienińskim Parku Narodowym
Zawiera opracowania branżowe: architektoniczno-konserwatorskie i konstrukcyjne.
Nr inw.: 525a, Sygnatura: 525a