Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Kartoteka zagadnieniowa - Zamki

 1.  Zamek Czorsztyn / tekst: Andrzej Węglarz, zdj.: Tadeusz Ogórek. - Piwniczna : Agencja Wydawnicza "WiT" s.c. Wanda Mrówka, Tadeusz Ogórek, [2003 r.]. -. - zdj. kolor., mapa (na okładce). - s. [18]
Folder - przewodnik po Zamku Czorsztyn.
 
 2Zamek św. Kingi i pustelnia w Pieninach / Enochita. - // Przewodnik Katolicki. - 21 listopada 1926 r., 47, s. 650-651. - 6 zdj. z czego 2 nieznane dotąd.
Artykuł z 1926 r. (!). Dar P. M. Majerczaka z dn,. 14.07.03 r.
 
3.  Zamek Pieniny w Krościenku n.D. / Krzysztof Karwowski. - // www.kroscienko.com.pl. - 2004, 3 s. + 3 zdj.. - Historia ruin zamku pod szczytem Góry Zamkowej w Pieninach.
 
 4.  Ostoja ciszy i skupienia. Zamek świętej Kingi w Pieninach / Stanisław Zachwieja // Gazeta Krakowska. Na Podhalu -Magazyn Sobota. - 2005 r., sobota-niedziela, 10-11.XII.2005
"Ogólnie" o Zamku św. Kingi w Pieninach pod Trzema Koronami
 
5.  Czy Czorsztyn zostanie zatopiony? / Jan Lankau. - // Światowid (dodatek do IKC). - 27.07.1935. - Oprócz dywagacji o budowie zapory opowieść o Stanisławie Bryniarskim - ostatnim "kasztelanie" ruin zamku (1865-1944 (?)).
Burzliwe dzieje życia St. Bryniarskiego: "tramp" owoczesnej południowo-wschodniej Europy. 
 
 8.  Analiza właściwosci wytrzymałościowych skał budowlanych w obiekcie zabytkowym "Zamek Czorsztyn" / Dariusz Luks
 
 9.   Almanach Nowotarski
Almanach Nowotarski. Rocznik jubileuszowy. Nr 10 / Stanisław Michalczuk (red. nacz.). - Nowy Targ : Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, 2006. - 389 s. : zdj. kolor., ryc. ; 25 cm. - Zawiera: Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi / Krzysztof Karwowski. Jaskinia Obłazowa. Nie odkryta do końca /Beata Zalot. - Zawiera bibliografię Podhala, Spisza i Orawy za rok 1996.- Wydany z okazji 660. lecia Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ 1346-2006
Nr inw.: 5031, Sygnatura: 5031
 
 10.   Baráthová, Nora
Kežmarský hrad=Die Kesmarker Burg=Zamek kieżmarski / Nora Baráthová. - Bambow : Bambow; Kežmarské múzeum, 2004. - [39] s. : zdj. kol. ; 21 cm. - Tekst równoległy: słowacki, węgierski, niemiecki, polski. - ISBN 80-968977-3-X
Nr inw.: 5001, Sygnatura: 5001
 
 11.   Cabalska, Maria
Ruiny zamku pienińskiego : materiały z badań archeologicznych w latach 1953-1978 / Maria Cabalska, Stanisław Kołodziejski, A. Żaki. - bm. : bw., 1953-1978. - 36 s. ; 33 cm. - Zawiera: Zamek Pieniński w świetle badań wykopaliskowych (1976 r.) ; Sprawozdanie z bad. archeolog. na Zamku Pienińskim w 1977 r. ; Pieniny (1980 r.) ; Zamek Pieniny w świetle bad. archeolog. (Wierchy, 49, 1980 r ; Rezultaty wstępnych bad. weryf. średniow. założeń obr. w Pieninach ; Ekspoloracja Zamku Pienińskiego (1953 r.). - Zbiór artykułów (odbitki ksero.)
Nr inw.: 45a, Sygnatura: 45a[2689]
 
 12.   Drohojowski, Marceli
List otwarty do Wielmożnego Pana Lucyna Tatomira Autora Geografii Galicyi, obecnie Redaktora pisma "Szkoła' we Lwowie/ Marceli Drohojowski. - Krościenko n/D. : Pieniński Park Narodowy. - 2 s. ; 30 cm. - List napisany w Czorsztynie w dniu 20 lutego 1880 r.,wydrukowany został nakładem własnym autora w drukarni "Czas' w Krakowie. Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach UJ w Krakowie.
Odpowiedź na informację zawartą w "Geografii Galicyi" jakoby pierwsi właściciele zniszczyli zamek do szczętu. Informacja ta była błędnie podawana m.in. za sprawą Szczęsnego Morawskiego, który zawarł takie stwierdzenie w "Albumie widoków okolic Szczawnicy". Autor listu informuje, że Morawski za swą pomyłkę publicznie przeprosił (poz. 33a i 423a), nie uczynił tego natomiast P. Stachurski, autor "Wycieczki do Pionin" (poz. 4774 i 422a).
Nr inw.: 424a, Sygnatura: 424a
 
 13.   Drozdowicz, Anna
(Pierwsza) 1 sesja naukowa "Badania naukowe w Pieninach `94" : Zamek w Niedzicy 15-17 czerwca 1994 / Anna Drozdowicz. - 1995. - s. 132 ; 24 cm. - Nadbitka z: Wiadomości Botaniczne 39 (1/2), 1995 r.
Nr inw.: 265s, Sygnatura: 265s[3707]
 
 14.   Enochita
Zamek św. Kingi i pustelnia w Pieninach / Enochita. - Poznań, 1926. - s. 650-651 : zdj. ; 30 cm. - Ksero z: "Przewodnik Katolicki", Nr 47, 12.11.1926 r.
Nr inw.: 356s, Sygnatura: 356s
 
 15.   Hennel, Roman
"Z Czorsztyna ku Niedzicy", "Czorsztyńskie łąki i zamek"
Akwarela "Z Czorsztyna ku Niedzicy" w Wierchach R. 64 (1156cz), olej "Czorsztyńskie łąki i lasy" w Wierchach R. 2001
 
 16.   Inwentaryzacja Fotogrametryczna
Inwentaryzacja fotogrametryczna zamku Czorsztyn : zamek średni, baszta Baranowskiego, przedmurze / Biuro Fotogrametrii i Pomiaru OSNOW KPG Sp. z o.o.. - Kraków : Biuro Fotogrametrii i Pomiaru OSNOW KPG Sp. z o.o., []. - 16 odb. ozalid, 13 zdj. ; 32 cm [segregator]. - skala 1:20 ; 1:50
Nr inw.: 127a, Sygnatura: 127a[3496]
 
 17.   Jaguś, Andrzej (red.)
Ochrona środowiska i zasobów naturalnych = Enviromental protection and natural resources / red. naukowa Andrzej Jaguś. - Warszawa : Dział Wydawnictw IOŚ [Instytut Ochrony Środowiska], 2009. - 420 s. : il. ; 24 cm. - (Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, ISSN 1230-7831-08-7 ; 38). - Zawiera: 1. Ochrona środowiska przyrodniczego obszarów górskich w planowaniu miejscowym / Maria Hełdak. 2. Warunki termiczno wilgotnościowe w kościele we Frydmanie w roku 2006 / Elżbieta Rybczyńska, Janusz Miczyński. 3. Zapylenie powietrza (PM10) terenu "Uroczysko zamek Czorsztyn" w Pienińskim Parku Narodowym w okresie zimowym 2007-2008 / ZbigniewZuśka, Janusz Miczyński, Tomasz Jurkiewicz. - ISBN ISSN 1230-7831-08-7
Nr inw.: 5096, Sygnatura: 5096
 
 18.   Karwowski, Krzysztof
Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi / Krzysztof Karwowski. - Nowy Targ, 2006 // Almanach nowotarski. - 2006, 10,100-112
 
 19.   Karwowski, Krzysztof
Zamek Pieniny w Krościenku n.D. / Krzysztof Karwowski. - [2004]. - s. [7] : zdj. ; 30 cm. - Tekst ze strony internetowej: http://kroscienko.com.pl, 23.02.2004 r.
Nr inw.: 357s, Sygnatura: 357s
 
 20.   Kocańda, Paweł
Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i zamku Pieniny / Paweł Kocańda. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011/2012. - msk. 121 s. : il. ; 30 cm. - praca wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. UR Zbigniewa Piankowskiego
Nr inw.: 518a, Sygnatura: 518a
 
 21.   Kołodziejski, Stanisław
O zamku w Czorsztynie i Niedzicy (rec.) / Stanisław Kołodziejski. - Kraków : w: "Wierchy" R. 57, 1988-1991., 1993. - ss. 430-432 ; 30 cm. - Kserokopia
Rec. książek: Andrzej B. Krupiński, Zamek w Czorsztynie, Nowy Sącz 1989, ss. 23 ; Zamek w Niedzicy, Nowy Sącz 1989, ss.22
Nr inw.: 377s, Sygnatura: 377s
 
 22.   Krupiński, Andrzej B.
Zamek w Czorsztynie / Andrzej B. Krupiński. - Nowy Sącz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddz. w N.Sączu, 1989. - 21, [3] s., [4] s. ilustracje ; 21 cm
Nr inw.: 3846, Sygnatura: 3846
 
 23.   Krupiński, Andrzej B.
Zamek w Niedzicy / Andrzej B. Krupiński. - Nowy Sącz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddz. w N.Sączu, 1989. - 22, [2] s., [4] s. ilustracje ; 21 cm
Nr inw.: 3847, Sygnatura: 3847
 
 24.   Luks, Dariusz
Analiza wytrzymałościowa skał budowlanych w obiekcie zabytkowym "Zamek Czorsztyn" / Dariusz Luks. - Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Warszawski, 2008. - msk., 113 s. : il.. - Bibliografia s. 97-98
Nr inw.: 390a, Sygnatura: 390a
 
 25.   Majewski, Alfred
Czorsztyn i Niedzica : dwa zamki pienińskie / Tekst Alfred Majewski, fotografie Emil Rachwał. - Warszawa : "Arkady", 1966. - 98 s. : zdj., rys. ; 30 cm. - Odbitka ksero z oryginału. - Bibliografia. - Summary.
Nr inw.: 3179, Sygnatura: 3179
Nr inw.: 3437, Sygnatura: 3437
 
 26.   Majewski, Alfred
Zamek w Niedzicy / Alfred Majewski. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 43, [1], [147] s. : faks., fot., pl. ; 21 x 24 cm. - Tekst na s. 2 i 3 okł. - Bibliogr. s. 42-[44]. - Summ.. - ISBN 83-03-01333-5
Nr inw.: 2387, Sygnatura: 2387
 
 27.   Mapa Katastralna
Mapa katastralna Niedzica, obręb Zamek. Ark. nr 1. - [Nowy Targ] : bnw, [1960?]. - 1 ark. (I) : Skala 1:2280 ; 59x69 cm. - Odbitka ozalidowa przyklejona na płótnie
Nr inw.: 62m, Sygnatura: 62m
 
 28.   Mapa Sytuacyjno
Mapa sytuacyjno wysokościowa. wieś CZORSZTYN sekcja 183.411.2434, 183.411.2443. Pomiar powykonawczy kablaenergetycznego "Zamek Czorsztyn". - Krościenko n/D : Wiesław Zając geodeta uprawniony, 1997-12.01. - 1 ark. : Skala 1:500 ; 41x86 cm. - Odbitka ozalidowa. Pomiar powykonawczy
Nr inw.: 515m, Sygnatura: 515m
  
 29.   Michalczuk, Stanisław Kostka
Zamek Dunajec w Niedzicy / Stanisław Kostka Michalczuk, Piotr M. Stępień, Tadeusz M. Trajdos. - Niedzica : Stowrzyszenie Historyków Sztuki Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy i autorzy, 2006. - 192 s. : zdj.kolor., cz.b., repr. rys. ; 24 cm. - Indeks osób, indeks miejscowości.. - ISBN 83-88341-19-7
Nr inw.: 4841, Sygnatura: 4841
 
30.   Moskal, Krzysztof
Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą a Hornadem. Cz. druga : od 1500 do 177 / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : "Wyd. FUNDACJA i s.c. dr K. Moskal", 2005. - 160 s. : zdj. kolor., rys. ; 25 cm. - Spis ilustracji cz.b. i kolorowych cz. 1 i 2. - Indeks osób występujących w cz. 1 i 2. - Indeks miejscowości iobiektów. - Wybór literatury s. 158-160.. - ISBN 83-88887-52-1
Nr inw.: 4814, Sygnatura: 4814
 
 31.   Moskal, Krzysztof
Grody i zamki nad Dunajcem i Popradem / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz : Wydawnictwo "Koliber", 2011. - 248 s. : il. (gł. kol.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 234-237. Indeksy.. - ISBN 978-83-925150-7-4
Opisano zamek Homola w Jaworkach, zamek Pieniny na Zamkowej Górze, zamek w Czorsztynie, Gródek w Sromowcach Wyżnych, zamek Dunajec w Niedzicy oraz zamki bądź dwory w Dębnie Podhalańskim., Falsztynie, Frydmanie, Łapszach Niżnych i Czerwonym Klasztorze.
Nr inw.: 5260, Sygnatura: 5260
 
 32.   Niewalda, Waldemar
Zamek w Czorsztynie : badania historyczno architektoniczne / Waldemar Niewalda, Halina Rojkowska. - [Kraków] : W. Niewalda, H. Rojkowska, czerwiec 1996. - 46 s., 18 plansz, 19-21 karty cegieł, tabl.fot. I-LX, ilustr.1-60 ; 30 cm. - Zawiera: Recenzja oprac.: Zamek w Czorsztynie.Bad. histor. architekt. / Stanisław Kołodziejski. - Prot. Przekzania dokumentacji.
Nr inw.: 128a, Sygnatura: 128a[3549]
 
 35.   Remiszewski, Ryszard M.
Zamek sięgający nieba / Ryszard M. Remiszewski // Dziennik Polski, dodatek Podhalański [Wędrówki Niecodzienne]. - 28 kwietnia 2006 r (piątek)
Zamek Orawski. Początki prawdopodbnie 1241 r. po tatarskim najeździe. Król Bela IV w 1267 przejął go od rodu Balaszów. W 1800r. spłonął. W 1868 Edmund Zichy urządził tam jedno z pierwszych muzeów na Słowacji.
 
 36.   Remiszewski, Ryszard M.
Akwarela pienińska Klaklika / Ryszard M. Remiszewski . - Warszawa, jesień 2008 // Płaj. - 2008, 37, 228-231
Krótki życiorys Mariana Klaklika, autora akwareli, na której Kostka-Napierski wiedzie do szturmu na zamek oddział chłopski. Kilkuzdaniowy opis akwareli.
 
 37.   Skorupa, Andrzej
Zamki i kasztele na Polskim Podtatrzu / Andrzej Skorupa. - Kraków : Oficyna Podhalańska : "Secesja", 1995. - 73, [6] s., [12] s. tabl. : fot., pl., rys., err. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 64-68. - Indeks. - ISBN 83-86077-49-2
Nr inw.: 3453, Sygnatura: 3453
Nr inw.: 3454, Sygnatura: 3454
 
 38.   Skorupa, Andrzej
Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu / Andrzej Skorupa. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wyd. i Drukarnia "Secesja", 2000. - 100, [4] s., [28] s. il. barw. i cz.b. : pl., rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 81-88. - Indeks. - ISBN 83-87345-86-5
Nr inw.: 4178, Sygnatura: 4178
Nr inw.: 4179, Sygnatura: 4179
 
 39.   Stępień, Piotr
Zamek Czorsztyn. Zabytkowa ruina w parku narodowym / Piotr Stępień. - Warszawa, 2005. - s. 5-28 : zdj. kolor., rys. ; 30 cm. - [w:] Ochrona Zabytków: Nr 1 (2005): 5-28
Nr inw.: 385s, Sygnatura: 385s
 
 40.   Stępień, Piotr
Ruiny Zamku Św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach. Zabezpieczenie i zagospodarowanie ruin zamku : Projekt budowlany/ Piotr Stępień, Stanisław Karczmarczyk. - Kraków, 2004. - [200] s. : il. ; 30 cm. - Projekt wykonany na zamówienie Gospodarstwa Pomocniczego przy Pienińskim Parku Narodowym
Zawiera opracowania branżowe: architektoniczno-konserwatorskie i konstrukcyjne.
Nr inw.: 525a, Sygnatura: 525a
 
 41.   Stępień, Piotr
Zamek w Czorsztynie : częściowa rekonstrukcja jako metoda zabezpieczenia zabytkowej ruiny / Piotr Stępień. - Renowacje, 1999. - 6 s. : il. ; 29 cm. - Artykuł z "Renowacji" nr 4, 1999 r., str. 26-32
Nr inw.: 440s, Sygnatura: 440s
 
 42.   Suchoń, Alina
Zamek w Czorsztynie w dawnej grafice ilustracyjnej / Alina Suchoń // Prace Pienińskie. - 1998, Nr 10 (56 publikacja Ośrodka KTG w Pieninach), s. 17-27
Opis drukowanych źródeł ikonografii Czorsztyna: E Kronbach (1778-1861) [1820], A. Lange i dokładny opis litografii Alojzego Misurowicza: "Pomniki dawnej Polski" wytłoczone w 1858 r. w zakł. Maks. Fajansa w Warszawie.
 
 45.   Wawrzkiewicz, Marek
Sprawozdanie z prac koserwatorskich. Zamek w Czorsztynie, Zamek Średni - Baszta Baranowskiego / Marek Wawrzkiewicz,KAMEX s.c.. Konserwacja Obiektów Zabytkowych (Kraków), opr. P. Stępień. - Kraków : KAMEX s.c. Konserwacja Obiektów Zabytkowych (Kraków), 2000. - 7 s., 2 zał. : 9 zdj. kolor. ; 30 cm. - Sprawozdanie z prac konserwatorskich; wydr. komputer., zdj. oryg.. - Zlecający: GP przy PPN.
Nr inw.: 224a, Sygnatura: 224a[4373]
 
 46.   Węglarz, Andrzej
Zamek Czorsztyn. [Przewodnik] / Andrzej Węglarz. - [Piwniczna] : Agencja Wyd. "WiT" s.c. Wanda Mrówka, Tadeusz Ogórek, [2003]. - [18] s. : zdj. kolor., na okładce mapkaJeziora Czorsztyńskego ; 15 cm. - ISBN 83-915737-6-1
Nr inw.: 4595, Sygnatura: 4595[2760]
 
 47.   Węglarz, Andrzej
Zamek Dunajec w Niedzicy - historia, przewodniczek, plan, panorama widokowa [Przewodnik] / Andrzej Węglarz. - [Piwniczna] : Agencja Wyd. "WiT" s.c. Wanda Mrówka, Tadeusz Ogórek, [2005]. - [18] s. : zdj. kolor., na okładce mapka Jeziora Czorsztyńskego ; 15 cm. - ISBN 83-89580-10-1
Nr inw.: 4784, Sygnatura: 4784
 
 48.   Zamek W Czorsztynie
Sprawozdanie z prac koserwatorskich. Zamek w Czorsztynie, Zamek Średni - Baszta Baranowskiego / KAMEX s.c..Konserwacja Obiektów Zabytkowych (Kraków), opr. P. Stępień. - Kraków : KAMEX s.c. Konserwacja Obiektów Zabytkowych (Kraków), 2000. - 7 s., 2 zał. : 9 zdj. kolor. ; 30 cm. - Sprawozdanie z prac konserwatorskich; wydr. komputer., zdj. oryg.. - Zlecający: GP przy PPN.
 
 49.   Zamki Bratanki
Zamki bratanki Dunajcem przedzielone / TVP Kraków. - TVP oddz. Kraków, 1995(Kraków). - 1 kaseta video [VHS/PAL] (...)
Nr inw.: 54f, Sygnatura: 54f