Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

zadanie 3

Prace przy utrzymaniu szlaków turystycznych na terenie PPN, sprzątanie szlaków.

Termin: 22 czerwca - 27 września, turnusy 2 tygodniowe

Terminy turnusów:

23 czerwca - 6 lipca

7 - 20 lipca

21 lipca – 3 sierpnia

4 – 17 sierpnia

18 - 30 sierpnia

31 sierpnia – 14 września

15 - 28 września

Miejsce pracy: 
szlaki na terenie całego Parku (w zależności od potrzeb)

Zadania główne: 

Transport ręczny materiałów budowlanych (żerdzie, kamienie, piasek, cement, woda) w górskim terenie, tłuczenie kamienia na nawierzchnię szlaków, korowanie żerdzi, pomoc przy załadunku materiałów.

Zadania dodatkowe:

prace przy utrzymaniu szlaków – sprzątanie szlaków (zbieranie śmieci), czyszczenie rowków odpływowych na szlakach, odnawianie oznakowania szlaków, ankietowanie zwiedzających PPN.

Zakwaterowanie:
pokój gościnny przy dyrekcji PPN w Krościenku n/D.

Czas pracy: 
około 7 godzin dziennie, między 7.00 – 15.00, w razie potrzeby także w weekend (wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu)

Wymagania:
dobra kondycja fizyczna (przenoszenie ciężkich przedmiotów) i orientacja w terenie, umiejętność posługiwania się narzędziami używanymi do prac remontowych, samodzielność, niezbędne wysokie buty na grubej podeszwie zabezpieczające staw skokowy.

Uwaga! 
Praca fizyczna w trudnym terenie górskim. Codzienny harmonogram prac jest uzgadniany każdego dnia rano, w zależności od pogody i aktualnych potrzeb.