Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

zadanie 1

Sprzątanie szlaków turystycznych, pomoc w obsłudze zwiedzających na Trzech Koronach, Sokolicy, Górze Zamkowej (Zamek Pieniny), Przełęczy Szopka oraz w pawilonach wystawowych PPN,  „Patrole” na Drodze Pienińskiej.

Termin: 27 kwietnia - 30 sierpnia. Organizujemy turnusy 2 lub 4 tygodniowe. Turnus może trwać krócej niż dwa tygodnie przy zachowaniu terminu rozpoczęcia zgodnie z poniższą tabelą.

Terminy turnusów: 

27 kwietnia - 10 maja

11 - 24 maja

25 maja - 7 czerwca

8 - 21 czerwca

22 czerwca - 5 lipca

6 - 19 lipca

20 lipca - 2 sierpnia

3 - 16 sierpnia

17 - 30 sierpnia

Miejsce pracy: 
szlaki turystyczne, galerie widokowe na Trzech Koronach i Sokolicy, Góra Zamkowa (Zamek Pieniny), przełęcz Szopka, pawilony wystawowe PPN

Czynności: 
sprzątanie szlaków, pomoc przy regulacji ruchu turystycznego i pilnowanie porządku na szczytach, krótkie prelekcje na temat Pienin, omówienie panoramy widokowej, udzielanie informacji zwiedzającym, ankietowanie zwiedzających PPN, w czasie deszczowej pogody pomoc w obsłudze zwiedzających pawilony wystawowe, pielęgnacja ogródka roślin pienińskich, prace porządkowe wokół dyrekcji PPN.

Zakwaterowanie:
pokoje gościnne w Krościenku n/D przy dyrekcji PPN lub pawilon wystawowy PPN w Szczawnicy, ul. Zyblikiewicza 1 (Droga Pienińska).

Czas i rodzaj pracy: 
około 5 godzin dziennie, w godzinach wzmożonego ruchu turystycznego między 10.00 - 15.00, ze względu na duży ruch turystyczny w soboty i niedziele, praca konieczna także w weekendy (wówczas dni wolne do odebrania w tygodniu)

Wymagania: 
wykształcenie wyższe lub średnie, odporność na stres, dobra kondycja fizyczna, komunikatywność, asertywność, samodzielność, mile widziana znajomość języków obcych i uprawnienia przewodnickie.

Uwaga! 
Wolontariusze wykonujący w/w zadanie będą zobowiązani zapoznać się wcześniej z materiałami edukacyjnymi udostępnionymi przez PPN oraz informacjami ze strony internetowej www.pieninypn.pl. Zostaną także zapoznani z tematem prelekcji podczas odpowiedniego szkolenia.
W przypadku deszczowej pogody przewidziana jest pomoc w obsłudze zwiedzających pawilony wystawowe PPN (informacja turystyczna, krótkie prelekcje)