Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Wykupy gruntówCzwartek, 09 lutego 2017

Pienińskie łąki – zadbajmy o wspólne dziedzictwo

Zróżnicowane gatunkowo kwieciste łąki pienińskie, słynące jako miejsca występowania bogatej fauny bezkręgowców, poza walorami przyrodniczymi, posiadają również niezwykle wysokie walory estetyczne, które w znacznym stopniu urozmaicają krajobraz Pienin. Ich powstania należy doszukiwać się w tradycyjnej gospodarce rolnej człowieka prowadzonej w Pieninach od wielu pokoleń. Brak nawożenia, połączony z jednokrotnym koszeniem późnym latem, doprowadził do powstania unikalnych w skali kraju zbiorowisk roślinnych.

Obecnie taki sposób gospodarowania w trudnym terenie jest mało opłacalny. Zachowanie bogactwa gatunkowego pienińskich łąk, a w dalszym ciągu kulturowego krajobrazu Pienin, wymaga ich ekstensywnego użytkowania. Wypełniając ten cel Pieniński PN w ramach realizowanego od 2013 roku projektu „LIFE Pieniny PL”, prowadzi zabiegi ochronne na wykupionych gruntach, na których zaniechano użytkowania. W ramach wspomnianego projektu, istnieje możliwość składania przez prywatnych właścicieli ofert sprzedaży gruntów na rzecz Parku.

W chwili obecnej Pieniński PN posiada jeszcze środki na wykup gruntów oraz na rozpoczęcie zabiegów ochronnych. Zakończenie wykupów planowane jest w 2017 roku.

Właścicieli ceniących sobie wartości kulturowe i przyrodnicze Pienin, posiadających na terenie PPN nieużytkowane łąki, zachęcamy do składania ofert sprzedaży. Wspólnie możemy ocalić ginące piękno.


oferta sprzedaży