Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki A A A

MENU

Informacje dla organizatorów spływów kajakowych i pontonowychŚroda, 26 lutego 2014

Dyrekcja PPN informuje, że zgodnie z pkt. 5 Regulaminu dla zwiedzających Pieniński PN jednostki organizacyjne, osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na organizacji spływów przełomem Dunajca zobowiązane są do uzyskania zgody Dyrektora PPN.

Pełny tekst regulaminu PPN

W związku z wejściem w życie zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z dnia 18 lipca 2013 r., pozycja 4583, od 2014 roku zawodowe, zorganizowane i zarobkowe korzystanie z wód Dunajca dla uprawiania turystyki lub sportów wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Wnioski o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego rozpatrywać będzie Starostwo Powiatowe w Nowym Targu po złożeniu stosownych wniosków i operatów wodnoprawnych spełniających wymagania art. 131 i art. 132 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz 469)

W związku z tym firmy starające się o zezwolenie Pienińskiego Parku Narodowego na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizacji spływów i korzystaniu ze szlaku wodnego w przełomie Dunajca zobowiązane są do dołączenia kserokopii lub skanu pozwolenia wodnoprawnego oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
O wydanie zgody należy zwracać się z dwutygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej lub e-mailem.